Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 5

1 Mojsije sazva sav Izrael te im ree: "uj, Izraele, naredbe i zapovijedi to ih danas izriem u tvoje ui! Nauite ih, drite i vrite.

2 Jahve, Bog na, sklopio je s nama Savez na Horebu.

3 Nije Jahve sklopio taj Savez s naim oevima, nego ba s nama svima koji smo danas ovdje ivi.

4 Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu isred ognja.

5 Ja sam u ono vrijeme stajao izmeu Jahve i vas da vam objavim Jahvine rijei, jer se vi, u strahu od ognja, niste htjeli peti na brdo. Rekao je:

6 'Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kue ropstva.

7 Nemoj imati drugih bogova uz mene!

8 Ne pravi sebi lika ni oblija bilo ega to je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.

9 Ne klanjaj im se niti im slui. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kanjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do treeg i etvrtog koljena,

10 a iskazujem milosre tisuama koji me ljube i vre moje zapovijedi.

11 Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprata onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

12 Dan subotnji obdravaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.

13 est dana radi i obavljaj sav svoj posao.

14 A sedmoga je dana subota, poinak posveen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni ki tvoja, ni sluga tvoj, ni slukinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo ivine tvoje, niti doljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpoinuti i sluga tvoj, i slukinja tvoja kao i ti.

15 Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruenom miicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da dri dan subotnji.

16 Potuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo ivi i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.

17 Ne ubij!

18 Ne uini preljuba!

19 Ne ukradi!

20 Ne svjedoi lano na blinjega svoga!

21 Ne poeli ene blinjega svoga! Ne poeli kue blinjega svoga, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni slukinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti ita to je blinjega tvoga.' <p>

22 Te je rijei na brdu, isred ognja, oblaka i guste tmine, jakim glasom upravio Jahve svemu vaem zboru. Nita nije dodavao nego ih je ispisao na dvije kamene ploe te ih predao meni.

23 A onda, kad uste glas iz tmine, dok je brdo plamtjelo u ognju, k meni pristupie svi vai plemenski glavari i vae starjeine

24 pa rekoe: 'Jahve, Bog na, oitovao nam je, eto, svoju slavu i svoju veliajnost; uli smo njegov glas isred ognja; danas smo vidjeli da ovjek moe ostati na ivotu iako mu Bog govori.

25 A sad, zato da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao prodrijeti; budemo li dalje sluali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti.

26 Jer, koji je smrtnik ikad sluao glas Boga ivoga kako govori isred ognja – kao mi – i ostao na ivotu?

27 Ti se primakni i sluaj sve to e ti rei Jahve, Bog na. A onda ti nama kai sve to tebi Jahve, Bog na, rekne, i mi emo to posluati i izvriti.'

28 Jahve je uo vae rijei kad ste mi govorili pa mi ree: 'uo sam rijei to ih je taj narod tebi upravio. Sve to su rekli dobro je.

29 Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i dre sve moje zapovijedi, da tako vazda budu sretni, oni i njihovo potomstvo!

30 Hajde, reci im: Vratite se u svoje atore!

31 A ti ostani ovdje kod mene; kazat u ti sve zapovijedi, zakone i uredbe kojima e ih pouiti i koje e oni vriti u zemlji to im je dajem u posjed.'

32 Pazite, dakle, da radite kako vam je Jahve, Bog va, naloio! Ne skreite ni desno ni lijevo.

33 Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog va, oznaio, da tako uzmognete ivjeti, imati sreu i dug ivot u zemlji koju ete zaposjesti.

Continuar Lendo