Connect with us

Bíblia CROAT

Efésios 6

1 Djeco, sluajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.

2 Potuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obeanjem:

3 da ti dobro bude i da dugo ivi na zemlji.

4 A vi, oevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

5 Robovi, sluajte svoje zemaljske gospodare kao Krista – sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.

6 Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zduno vre volju Boju;

7 dragovoljno slue – kao Gospodinu, a ne ljudima,

8 znajui da e svatko, bio on rob ili slobodnjak, uini li to dobro, za to dobiti plau od Gospodina.

9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajui da je i njihov i va Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.

10 Ubudue jaajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.

11 Obucite svu opremu Boju da se mognete oduprijeti lukavstvima avlovim.

12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovnitava, protiv Vlasti, protiv upravljaa ovoga mranoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

13 Zbog toga posegnite za svom opremom Bojom da uzmognete odoljeti u dan zli i odrati se kada sve nadvladate.

14 Drite se dakle! Opaite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,

15 potpaite noge spremnou za evanelje mira!

16 U svemu imajte uza se tit vjere: njime ete moi ugasiti ognjene strijele Zloga.

17 Uzmite i kacigu spasenja i ma Duha, to jest Rije Boju.

18 Svakovrsnom se molitvom i pronjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnou i molitvom za sve svete,

19 i za me, da mi se otvore usta i dade rije hrabro obznaniti otajstvo evanelja

20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.

21 A da i vi znate to je sa mnom, kako mi je, o svemu e vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni posluitelj u Gospodinu.

22 Njega aljem k vama ba zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaa.

23 Mir brai i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

24 Milost sa svima koji ljube Gospodina naega Isusa Krista – u neraspadljivosti.

Continuar Lendo