Connect with us

Bíblia CROAT

Ester 1

1 Bilo je u vrijeme Ahasvera, onoga Ahasvera koji je vladao nad sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije.

2 U to vrijeme, dok je kralj Ahasver sjedio na prijestolju svoga kraljevstva u tvravi grada Suze,

3 tree godine svoga kraljevanja, priredi on gozbu za sve svoje knezove i slubenike. Nali su se tako pred njim zapovjednici perzijske i medijske vojske, odlinici i pokrajinski upravitelji.

4 Punih sto i osamdeset dana pokazivae on bogatstvo i slavu kraljevstva svoga i velianstveni sjaj veliine svoje.

5 Kad je prolo to vrijeme, priredi kralj u vrtnom trijemu svoje palae sedmodnevnu gozbu za sav narod koji se nalazio u tvravi grada Suze, od najviega pa do najniega.

6 Zavjese od najfinijeg lana, vune, ljubiasta skrleta bile su privrene vrpcama od beza i crvena grimiza o srebrne prstenove na stupovima od bijela mramora. Na podu od zelenog i bijelog mramora, sedefa i skupocjenog kamenja, nalazile se postelje od srebra i zlata.

7 Za pie su sluili zlatni pehari, sve jedan drugaiji od drugoga, a vina je bilo kraljevski obilno, kako i dolikuje kraljevskoj moi.

8 Pilo se po nekom pravilu, ali ne prisilno, jer je kralj bio naredio svim nadzirateljima svoga dvora da sa svakim postupaju prema njegovoj elji.

9 I kraljica Vati priredi gozbu za ene u kraljevskoj palai kralja Ahasvera.

10 Sedmoga dana, kad srce kraljevo bijae veselo od vina, naredi Mehumanu, Bizeti, Harboni, Bigti, Abagti, Zetaru i Karkasu, sedmorici eunuha koji su mu sluili,

11 da dovedu preda nj kraljicu Vati s kraljevskom krunom, da bi pokazao narodu i knezovima ljepotu njezinu. Ona je uistinu bila privlana.

12 Ali se kraljica Vati ne htjede odazvati kraljevu pozivu to joj ga prenesoe dvorani. Kralj se tada veoma razbjesni i njegova se srdba rasplamsa.

13 Onda zapita mudrace koji poznaju vremena. Jer svaki se kraljev posao tako prouavao meu onima koji su poznavali zakone i pravo.

14 Najblii su mu bili Karsena, etar, Admata, Tari, Mares, Marsena i Memukan, sedam knezova Perzije i Medije. Oni su smjeli gledati kraljevo lice i zauzimali su najistaknutija mjesta u kraljevstvu.

15 Upita ih: "to treba prema zakonu poduzeti protiv kraljice Vati, koja se nije pokorila zapovijedi kralja Ahasvera koju su joj saopili dvorani?"

16 Memukan tada odgovori pred kraljem i knezovima: "Kraljica je Vati skrivila ne samo kralju nego i svim poglavarima i svem narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasvera.

17 Jer e za dranje kraljiino doznati sve ene pa e prezirati svoje mueve govorei: 'Kralj je Ahasver naredio da dovedu preda nj kraljicu Vati, ali ona ne htjede doi.'

18 I ene e knezova perzijskih i medijskih, poto doznaju za kraljiino ponaanje, jo danas pripovijedati svim poglavarima kraljevim, pa e biti prkosa i prezira u izobilju.

19 Stoga, svidi li se kralju, neka se objavi kraljevska naredba i umetne meu zakone Perzije i Medije, tako da se vie ne moe opozvati, da se Vati ne smije vie pojaviti pred kraljem Ahasverom, a kralj neka preda kraljevsku ast drugoj eni, boljoj od nje.

20 Kad se ta naredba koju e kralj uiniti prouje po svem kraljevstvu, koje je zaista veliko, sve e ene iskazivati potovanje svojim muevima, od najviega pa do najniega."

21 Rije se svidje i kralju i njegovim knezovima. Stoga on uini kako mu je savjetovao Memukan.

22 Uputi pisma u sve kraljevske pokrajine, svakoj pokrajini pismom kojim se ona sluila, a svakom narodu njegovim jezikom, da svaki mu bude gospodar u svojoj kui.

Continuar Lendo