Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 1

1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sili u Egipat, svaki sa svojim domom:

2 Ruben, imun, Levi i Juda;

3 Jisakar, Zebulun i Benjamin;

4 Dan i Naftali; Gad i Aer.

5 U svemu Jakovljevih potomaka bijae sedamdeset dua. A Josip je ve bio u Egiptu.

6 I umre Josip, a pomru i sva njegova braa i sav onaj narataj.

7 Ali su Izraelci bili rodni, namnoili se i silno ojaali, tako da su napuili zemlju.

8 Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa.

9 I ree on svome puku: "Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moniji od nas.

10 Hajde, postupimo mudro s njima: sprijeimo im porast, da se u sluaju rata ne pridrue naim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje."

11 I postavie nad njima nadglednike da ih tlae tekim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladita: Pitom i Ramses.

12 Ali to su ih vie tlaili, oni se jo vie mnoili, napredovali i irili se, tako da su Egipani strahovali od Izraelaca.

13 I Egipani se okrutno obore na Izraelce.

14 Ogoravali su im ivot tekim radovima: pravljenjem meljte i opeke, razliitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.

15 Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijae ime ifra, a drugoj Pua, pa im naredi:

16 "Kad u porodu pomaete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muko dijete, ubijte ga; ako je ensko, neka ivi.

17 Ali su se babice bojale Boga i nisu inile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na ivotu muku djecu.

18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: "Zato ste tako radile i na ivotu ostavljale muku djecu?"

19 Nato babice odgovore faraonu: "Hebrejke nisu kao egipatske ene. One su ivotne. Prije nego babica doe k njima, one ve rode."

20 Bog je to babicama za dobro primio. Narod se mnoio i silno porastao.

21 A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.

22 Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muko dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na ivotu ostavite samo ensku djecu."

Continuar Lendo