Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 13

1 Jahve ree Mojsiju:

2 "Meni posvetite svakoga prvoroenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca, i od ljudi i od ivotinja, meni pripadaju!"

3 A onda Mojsije ree narodu: "Sjeajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kue ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom miicom. Ukvasani kruh neka se ne jede!

4 Ovoga dana mjeseca Abiba vae je izbavljenje.

5 Stoga: kad te Jahve uvede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Hivijaca i Jebusejaca, za koju se zakleo tvojim precima da e ti je dati – zemlju kojom tee med i mlijeko – ovoga mjeseca obavi ovakav obred:

6 sedam dana jedi nekvasan kruh, a sedmoga dana neka se slavi svetkovina u ast Jahvi.

7 Sedam dana neka se jede nekvasan kruh; ukvasanog kruha neka ne bude kod tebe; i neka se nigdje ne vidi kvasac na tvome podruju.

8 Svome sinu toga dana objasni: to je za ono to mi je Jahve uinio kad sam se iz Egipta izbavio.

9 Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome elu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta.

10 Ovaj propis vrite svake godine u odreeno vrijeme."

11 "A kada te Jahve dovede u zemlju Kanaanaca – kako vam se zakle, tebi i tvojim ocima – i kada ti je preda,

12 ustupajte Jahvi prvoroence materinjega krila, a tako i sve prvine to ih tvoja stoka dade – svako muko pripada Jahvi!

13 Svaku prvinu magaradi otkupi janjetom ili jaretom. Ako je ne otkupi, slomi joj vrat. A svakoga prvoroenca izmeu svoje djece otkupi.

14 Kad te sin tvoj sutra zapita: to znai to? – odgovori mu: Rukom jakom izvede nas Jahve iz Egipta, iz kue ropstva.

15 Kako je faraon postao tvrdokoran pa nas nije htio pustiti, Jahve je poubijao sve prvoroence u zemlji egipatskoj: prvoroence ljudi i prvine stoke. Eto zato Jahvi rtvujem svaku muku prvinu materinjega krila, a svakoga prvoroenca od svojih sinova otkupljujem.

16 Neka ti to bude kao znak na tvojoj ruci i kao znamenje posred ela da nas je rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta."

17 Kad je faraon dopustio da narod ode, Bog ih nije poveo prema filistejskoj zemlji, iako je onuda bilo najblie. Bog je, naime, rekao: "Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje."

18 Stoga Bog povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci su napustili zemlju egipatsku naoruani od glave do pete.

19 Mojsije ponese sa sobom Josipove kosti. Jer Josip bijae zakleo Izraelce rijeima: "Bog e se zacijelo za vas zauzeti. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!"

20 Krenuvi iz Sukota, utabore se u Etamu, na kraju pustinje.

21 Jahve je iao pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a nou u stupu od ognja da im svijetli. Tako su mogli putovati i danju i nou.

22 I nije ispred naroda nestajao stup od oblaka danju ni stup od ognja nou.

Continuar Lendo