Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 16

1 Potom krenu iz Elima, i sva izraelska zajednica doe u pustinju Sin, koja je izmeu Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga mjeseca nakon odlaska iz zemlje egipatske.

2 U pustinji sva izraelska zajednica pone mrmljati protiv Mojsija i Arona.

3 "Oh, da smo pomrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!" – rekoe im. "Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnotvo gladom pomorite!"

4 Tada ree Jahve Mojsiju: "Uinit u da vam dadi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako u ih kuati i vidjeti hoe li se drati moga zakona ili nee.

5 A estoga dana, kad spreme to su nakupili, bit e dvaput onoliko koliko su skupljali za svaki dan."

6 Onda Mojsije i Aron progovore svim Izraelcima: "Veeras ete poznati da vas je Jahve izveo iz zemlje egipatske,

7 a ujutro ete vidjeti svojim oima Jahvinu slavu, jer vas je uo Jahve kako ste protiv njega mrmljali. to smo mi da protiv nas mrmljate?

8 Veeras e vam Jahve dati mesa da jedete", nastavi Mojsije, "a ujutro kruha do mile volje, jer je Jahve uo vae mrmljanje protiv njega. to smo mi? Vi ne mrmljate protiv nas nego protiv Jahve."

9 Poslije toga rekne Mojsije Aronu: "Reci svoj izraelskoj zajednici: 'Skupite se pred Jahvu, jer je uo vae mrmljanje!'"

10 I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio, oni se okrenu prema pustinji, i gle! u oblaku pojavi se Jahvina slava.

11 Onda se Jahve oglasi Mojsiju i ree mu:

12 "uo sam mrmljanje Izraelaca. Ovako im reci: 'Veeras ete jesti meso, a ujutro ete se nasititi kruha. Tada ete poznati da sam ja Jahve, Bog va.'"

13 I doista! Naveer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora.

14 Kad se prevlaka rose digla, povrinom pustinje leao tanak sloj, neto poput pahuljica, kao da se slana uhvatila po zemlji.

15 Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: "to je to?" Jer nisu znali to je. Onda im Mojsije ree: "To je kruh koji vam je Jahve pribavio za hranu.

16 A ovo je zapovijed koju je Jahve izdao: 'Nakupite koliko kome treba za jelo – jedan gomer po osobi, svatko prema broju lanova koji su mu u atoru.'"

17 Izraelci tako uradie. Neki nakupe vie, neki manje.

18 Kad su izmjerili na gomer, pokaza se da nije nita preteklo onome koji bijae nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijae nakupio manje: svatko je nakupio koliko mu je trebalo za jelo.

19 "Neka nitko ne ostavlja nita za ujutro!" – rekne im Mojsije.

20 Ali oni nisu posluali Mojsija; neki ostave i za sutra. A to im se ucrva i usmrdje. Mojsije se na njih razljuti.

21 Tako su skupljali svako jutro koliko je kome trebalo za jelo. I kad bi sunce ogrijalo, mana bi se rastopila.

22 Onda estoga dana nakupie dvostruku koliinu hrane – po dva gomera na svakoga. Kad su starjeine zajednice dole da izvijeste Mojsija,

23 on im ree: "Ovo je zapovijed Jahvina: Sutra je dan potpunog odmora, subota Jahvi posveena. Ispecite to elite pei; skuhajte to elite kuhati. Sve to vam pretee ostavite za sutra."

24 Ostave to oni za sutra, kako je Mojsije naredio, i niti se usmrdjelo niti su se crvi pojavili.

25 "Jedite to danas", ree im Mojsije, "jer je ovaj dan subota u ast Jahve; danas neete nai mane na polju.

26 est je dana skupljajte, a sedmoga, u subotu, nee je biti."

27 Bijae nekih koji su i sedmoga dana ili da je nakupe, ali nita ne naoe.

28 Zato Jahve ree Mojsiju: "Dokle ete odbijati da se pokorite mojim zapovijedima i mojim zakonima?

29 Pogledajte! Zato to vam je Jahve dao subotu, daje vam hrane estoga dana za dva dana. Neka svatko stoji gdje jest; neka nitko u sedmi dan ne izlazi iz svoga stana."

30 Tako se sedmoga dana narod odmarao.

31 Dom je Izraelov tu hranu prozvao manom. Bijae kao zrno korijandra; bijela, a imala je ukus medenog kolaia.

32 Onda rekne Mojsije: "Ovo je zapovijed koju je izdao Jahve: Napunite tim jedan gomer i uvajte ga za svoje potomke da vide hranu kojom sam vas hranio u pustinji kad sam vas izbavio iz zemlje egipatske."

33 I naredi Mojsije Aronu: "Uzmi jednu posudu; stavi u nju cio gomer mane, a onda je poloi pred Jahvu da se sauva za vae potomke."

34 Kako je Jahve naredio Mojsiju, Aron je stavi pred Svjedoanstvo na uvanje.

35 Izraelci su se hranili manom etrdeset godina, sve dok nisu doli u naseljenu zemlju: jeli su manu do dolaska na granicu zemlje kanaanske.

36 Gomer je deseti dio efe.

Continuar Lendo