Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 18

1 A Jitro, midjanski sveenik, tast Mojsijev, u sve to uini Bog Mojsiju i svemu izraelskom narodu i kako Jahve izbavi Izraelce iz Egipta.

2 Tada tast Mojsijev Jitro povede Siporu, Mojsijevu enu – koju Mojsije bijae otpustio –

3 i oba njezina sina. Jednomu je bilo ime Geron, a to e rei: "Bijah doljak u tuoj zemlji."

4 Drugi se zvao Eliezer, to jest: "Bog oca moga bio mi je u pomoi i spasio me od faraonova maa."

5 Tako Mojsijev tast Jitro povede k Mojsiju u pustinju, gdje se Mojsije bio utaborio na Bojem brdu, njegove sinove i njegovu enu.

6 Porui on Mojsiju: "Ja, tvoj tast Jitro, dolazim k tebi s tvojom enom i s oba njezina sina."

7 Izae Mojsije u susret svome tastu; duboko mu se nakloni i zagrli ga. Poto su se upitali za zdravlje, uu pod ator.

8 Mojsije je onda pripovijedao svome tastu o svemu to je Jahve uinio faraonu i Egipanima zbog Izraelaca; o svim nezgodama to su ih snale na putu, ali ih je Jahve od njih izbavio.

9 Jitro se radovao svemu dobru koje je Jahve uinio Izraelcima i to ih je oslobodio od egipatskih aka.

10 "Neka je hvaljen Jahve koji vas je izbavio od egipatskih aka i od aka faraonovih", ree Jitro.

11 "Sada znam da je Jahve vei od svih bogova jer je izbavio narod ispod egipatske vlasti kad su s njim okrutno postupali."

12 Zatim Jitro, Mojsijev tast, prinese Bogu rtvu paljenicu i prinos. Uto doe Aron i sve izraelske starjeine da s Mojsijevim tastom blaguju gozbu pred Bogom.

13 Sutradan Mojsije sjede da kroji pravdu narodu. Narod je oko njega stajao od jutra do mraka.

14 Vidjevi Mojsijev tast sav trud to ga on za narod ini, rekne mu: "to to ima toliko s narodom? I zato ti sam sjedi, a sav narod stoji oko tebe od jutra do mraka?"

15 "Narod dolazi k meni", odgovori Mojsije, "da se s Bogom posavjetuje.

16 Kad zau u prepirku, dou k meni. Ja onda rasudim izmeu jednoga i drugoga; izloim im Boje zakone i odredbe."

17 "Nije dobro kako radi", odgovori Mojsiju tast.

18 "I ti i taj narod s tobom potpuno ete se iscrpsti. Taj je posao za te preteak; sam ga ne moe obavljati.

19 Posluaj me. Svjetovat u te, i Bog e biti s tobom! Ti zastupaj narod pred Bogom; podastiri Bogu njihove razmirice.

20 Pouavaj ih o zakonima i odredbama; svraaj ih na put kojim moraju ii, upuuj ih na djela koja moraju vriti.

21 Onda proberi izmeu svega puka ljude sposobne, bogobojazne i pouzdane, koji mrze mito, te ih postavi za glavare puku: tisunike, stotnike, pedesetnike i desetnike.

22 Neka sude narodu u svako doba. Sve vee sluajeve neka preda te iznose, a u manjima neka sami rasuuju. Olakaj sebi breme: neka ga oni s tobom nose.

23 Ako tako uradi – i Bog ti to odobri – moi e izdrati, a sav ovaj narod odlazit e kui u miru."

24 Mojsije poslua savjet svoga tasta i uini sve kako ga svjetova.

25 Probere Mojsije sposobnih ljudi od svih Izraelaca pa ih postavi za glavare narodu: tisunike, stotnike, pedesetnike i desetnike.

26 Oni su sudili narodu u svako doba. Tee sluajeve iznosili bi Mojsiju, a sve manje rjeavali sami.

27 Zatim Mojsije otpusti svoga tasta i on ode u svoju zemlju.

Continuar Lendo