Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 20

1 Onda Bog izgovori sve ove rijei:

2 "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kue ropstva.

3 Nemoj imati drugih bogova uz mene.

4 Ne pravi sebi lika ni oblija bilo ega to je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.

5 Ne klanjaj im se niti im slui. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kanjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do treeg i etvrtog koljena,

6 a iskazujem milosre tisuama koji me ljube i vre moje zapovijedi.

7 Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprata onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

8 Sjeti se da svetkuje dan subotni.

9 est dana radi i obavljaj sav svoj posao.

10 A sedmoga je dana subota, poinak posveen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni ki tvoja, ni sluga tvoj, ni slukinja tvoja, ni ivina tvoja, niti doljak koji se nae unutar tvojih vrata.

11 Ta i Jahve je est dana stvarao nebo, zemlju i more i sve to je u njima, a sedmoga je dana poinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

12 Potuj oca svoga i majku svoju da imadne dug ivot na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.

13 Ne ubij!

14 Ne uini preljuba!

15 Ne ukradi!

16 Ne svjedoi lano na blinjega svoga!

17 Ne poeli kue blinjega svoga! Ne poeli ene blinjega svoga; ni sluge njegova, ni slukinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti ita to je blinjega tvoga!"

18 Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi ue zvuk trube i vidjee kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje.

19 Onda rekoe Mojsiju: "Ti nam govori, a mi emo sluati. Neka nam Bog ne govori, da ne pomremo!"

20 "Ne bojte se", ree Mojsije narodu. "Bog je doao da vas samo iskua; da strah pred njim ostane s vama te da ne grijeite."

21 Narod ostane podalje, a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio.

22 "Ovako reci Izraelcima", progovori Jahve Mojsiju. "Sami ste vidjeli da sam s vama govorio s neba.

23 Ne pravite uza me kumira od srebra niti sebi pravite kumira od zlata.

24 Naini mi rtvenik od zemlje i na njemu mi prinosi svoje rtve paljenice i rtve priesnice, svoju sitnu i svoju krupnu stoku. Na svakome mjestu koje odredim da se moje ime spominje ja u doi k tebi da te blagoslovim.

25 Ako mi bude gradio kameni rtvenik, nemoj ga graditi od klesanoga kamena, jer im na nj spusti svoje dlijeto, oskvrnit e ga.

26 Ne uzlazi na moj rtvenik po stepenicama, da se ne pokae na njemu golotinja tvoja."

Continuar Lendo