Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 26

1 "Prebivalite naini od deset zavjesa: od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Na njima neka budu vezeni likovi kerubina – djelo umjetnika.

2 Duina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je irina etiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere.

3 Pet zavjesa neka su sastavljene jedna s drugom, a drugih pet zavjesa opet jedna s drugom.

4 Napravi petlje od ljubiaste vune pri rubu krajnje zavjese u sastavljenom komadu.

5 Napravi pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset pri rubu drugoga. Neka su petlje nainjene jedna spram druge.

6 Onda napravi pedeset kopa od zlata. Zavjese zatim kopama sastavi jednu s drugom. Tako e Prebivalite biti jedna cjelina.

7 Naini zatim zavjese od kostrijeti za ator povrh Prebivalita. Naini ih jedanaest.

8 Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a irina svake zavjese etiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere.

9 Sastavi pet zavjesa napose, a onda opet drugih est zavjesa napose. estu zavjesu podvostrui na proelju atora.

10 Uij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset na rubu drugoga.

11 Izradi pedeset kopa od tua, zapni kope za petlje da sastavi ator u cjelinu.

12 A kako e zavjese od atora pretjecati, neka se polovina zavjesa to preostane sputa na zadnjem dijelu Prebivalita.

13 Od onoga to pretee na duini atorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga atora da ga zaklanja.

14 Napokon napravi atoru pokrov od uinjenih i u crveno obojenih ovnujskih koa, a povrh njega pokrov od finih koa.

15 Trenice to e nauzgor stajati za Prebivalite napravi od bagremova drva.

16 Svaka trenica neka bude deset lakata duga, a lakat i pol iroka.

17 Svaka trenica neka ima dva klina da je uspravno dre. Tako napravi na svakoj trenici za Prebivalite.

18 Trenice za Prebivalite postavi: dvadeset trenica s juga, prema podnevu;

19 onda pod dvadeset trenica napravi etrdeset podnoja od srebra, dva podnoja pod prvu trenicu za njezina dva klina, i tako redom, dva podnoja za dva klina svake slijedee trenice.

20 Za drugu stranu Prebivalita, sa sjevera: dvadeset trenica

21 i etrdeset srebrnih podnoja, dva podnoja za dva klina prve trenice, i tako redom, dva podnoja za svaku trenicu.

22 Na stranjoj strani Prebivalita, sa zapada, postavi est trenica.

23 Napravi i dvije trenice za stranje uglove Prebivalita.

24 Neka budu rastavljene pri dnu, ali na vrhu kod prvoga koluta neka budu sastavljene. Neka tako obadvije prave dva ugla.

25 Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnojima: esnaest podnoja, dva podnoja pod prvom trenicom, a dva opet podnoja pod svakom slijedeom trenicom.

26 Nadalje napravi prijenice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivalita,

27 a pet prijenica s druge strane Prebivalita; onda pet prijenica za trenice Prebivalita straga prema zapadu.

28 Srednja prijenica neka ide sredinom trenica s jednoga kraja na drugi.

29 Trenice obloi zlatom, a i kolutove za njih, kroz koje e se prijenice provlaiti, naini od zlata. Prijenice onda obloi zlatom.

30 Tako, dakle, podigni Prebivalite prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu."

31 "Napravi zavjesu od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Neka su na njoj izvezeni kerubini.

32 Objesi je na etiri stupa od bagremova drva, zlatom obloena, s kopama od zlata, a na etiri podnoja od srebra.

33 Objesi zavjesu za kvake. Onda unesi Koveg svjedoanstva tu za zavjesu. Neka ti tako zavjesa odjeljuje Svetite od Svetita nad svetitima.

34 Stavi Pomirilite na Koveg svjedoanstva u Svetinji nad svetinjama.

35 Postavi zatim stol van pred zavjesu, a svijenjak na junu stranu Prebivalita, prema stolu. Stol stavi na sjevernu stranu.

36 A na ulazu u ator napravi zastorak od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana – vezom izvezen.

37 Za zastorak istei pet stupia od bagrenova drva pa ih obloi zlatom. Kope za njih neka budu od zlata. Salij za njih pet podnoja od tua."

Continuar Lendo