Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 27

1 "Naini rtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata irok – prava etvorina – i tri lakta visok.

2 Na njegova etiri ugla naini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I tuem ga okuj.

3 Dalje, naini za rtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugae, kotlie, viljuke i kadionike. Sve potreptine za rtvenik naini od tua.

4 Onda naini za nj reetku od tua, u obliku mreice,

5 a na etiri ugla mreicu ispod izboine rtvenika, tako da zahvati do sredine rtvenika.

6 Napravi zatim motke za rtvenik, motke od bagremova drva, pa ih tuem okuj.

7 Neka se motke provuku kroz kolutove, tako da dou na obje strane rtvenika kad se nosi.

8 Naini ga uplja, od dasaka: kako ti je pokazano na brdu, onako neka je i napravljen."

9 "Napravi i dvorite Prebivalita. Na junoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u duinu s te strane.

10 Njihovih dvadeset stupova neka stoji na dvadeset podnoja od tua i neka imaju kope i ipke od srebra.

11 Isto tako za sjevernu stranu naini plahte sto lakata duge. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset podnoja od tua, ali kope i ipke neka su od srebra.

12 irini dvorita sa zapadne strane trebat e zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnoja.

13 irina dvorita prema istonoj strani neka bude pedeset lakata.

14 Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnoja.

15 A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnoja.

16 Za dvorini ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja etiri stupa i njihova etiri podnoja.

17 Svi stupovi naokolo dvorita neka su povezani srebrnim ipkama. Neka su im kope od srebra, a podnoja od tua.

18 Neka je dvorite u duljinu sto lakata, u irinu pedeset, a u visinu pet lakata. Neka su mu plahte od prepredenog lana, podnoja od tua.

19 Sve potreptine u Prebivalitu za opu upotrebu i svi njegovi koii, a tako i koii u dvoritu, neka su od tua."

20 "Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose istoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori.

21 Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u ator sastanka izvan zavjese to zaklanja Svjedoanstvo da gori pred Jahvom od veeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske narataje."

Continuar Lendo