Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 31

1 Jahve ree Mojsiju:

2 "Pozvao sam, gledaj, po imenu Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova iz plemena Judina.

3 Napunio sam ga duhom Bojim koji mu je dao umjenost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove:

4 da zamilja nacrte za radove od zlata, srebra i tua;

5 za rezanje dragulja, za umetanje; za rezbarije u drvu i poslove svakakve.

6 Dodao sam jo Oholiaba, sina Ahisamakova iz Danova plemena; vjetinom sam obdario sve sposobne ljude da mognu napraviti sve to sam ti naredio:

7 ator sastanka, Koveg Svjedoanstva, povrh njega Pomirilite i sav namjetaj atora;

8 stol i sav njegov pribor, isti svijenjak sa svim njegovim priborom;

9 kadioni rtvenik, rtvenik za rtve paljenice i njegov pribor, onda umivaonik i njegovo podnoje;

10 odijela za slubu, posveena odijela za sveenika Arona i odijela za njegove sinove, za njihovu sveeniku slubu;

11 pa ulje za pomazanje i miomirisni tamjan za Svetite. Sve neka naine kako sam ti naredio."

12 Jahve opet ree Mojsiju:

13 "Reci Izraelcima: Subote moje morate odravati, jer subota je znak izmeu mene i vas od narataja do narataja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posveujem.

14 Drite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda.

15 est dana neka se vre poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemanjeg odmora, Jahvi posveen. Tko bi u dan subotni obavljao kakav posao neka se pogubi.

16 Stoga neka Izraelci dre subotu – svetkujui je od narataja do narataja – kao vjeni savez.

17 Neka je ona znak, zauvijek, izmeu mene i Izraelaca. Ta Jahve je za est dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo."

18 Kad Jahve svri svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu, dade mu dvije ploe Svjedoanstva, ploe kamene, ispisane prstom Bojim.

Continuar Lendo