Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 33

1 Jahve ree Mojsiju: "Idi! Putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da u je dati njihovim potomcima.

2 Pred tobom u poslati anela; istjerat u Kanaance, Amorejce, Hetite, Periane, Hivijce i Jebusejce.

3 Idite u zemlju kojom tee mlijeko i med. Ja s vama neu poi – jer ste narod tvrde ije – da vas putem ne istrijebim."

4 Kad narod u ove otre rijei, poe tugovati. I nitko vie ne stavi na se svoga nakita.

5 Jer ree Jahve Mojsiju: "Kai Izraelcima: 'Vi ste narod tvrde ije. Kad bih ja s vama iao samo as, unitio bih vas. Stoga skinite svoj nakit, a ja u vidjeti to u s vama uiniti.'"

6 Tako su od brda Horeba Izraelci bili bez nakita.

7 Mojsije uze ator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga ator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Jahvi, poao bi k atoru sastanka, koji se nalazio izvan tabora.

8 Kad bi god Mojsije poao u ator, sav bi se narod digao; svatko bi stajao kod ulaza u svoj ator i gledao za Mojsijem dok ne bi uao u ator.

9 A kad bi Mojsije uao u ator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u ator dok je Jahve s Mojsijem razgovarao.

10 Videi kako stup oblaka stoji na ulazu atora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga atora.

11 Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao to ovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomonik Joua, sin Nunov, mlaarac, iz atora ne bi micao.

12 Mojsije oslovi Jahvu: "Vidi, ti si meni rekao: 'Povedi ovaj narod', ali mi nisi objavio koga e sa mnom poslati. Jo si mi rekao: 'Znam te po imenu, i ti uiva moju blagonaklonost.'

13 Stoga, ako uivam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uivam tvoju blagonaklonost. Promisli takoer da je ova svjetina tvoj narod."

14 "Ja u osobno s tobom poi", odgovori Jahve, "i poinak ti priutiti."

15 "Ako ti ne poe", nadoda Mojsije, "odavde nas i ne izvodi.

16 Ta kako e se znati da uivamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod? Po tome to ide s nama. Time emo se samo razlikovati ja i tvoj narod meu svim narodima koji su na licu zemlje."

17 "I ovo to si zatraio, uinit u", odgovori Jahve Mojsiju. "Ta ti uiva moju blagonaklonost jer te po imenu poznajem."

18 "Pokai mi svoju slavu", zamoli Mojsije.

19 "Dopustit u da ispred tebe proe sav moj sjaj", odgovori, "i pred tobom u izustiti svoje ime Jahve. Bit u milostiv kome hou da milostiv budem; smilovat u se komu hou da se smilujem.

20 A ti", doda, "moga lica ne moe vidjeti, jer ne moe ovjek mene vidjeti i na ivotu ostati.

21 Evo mjesta ovdje uza me", nastavi Jahve. "Stani na peinu!

22 Dok moja slava bude prolazila, stavit u te u pukotinu peine i svojom te rukom zakloniti dok ne proem.

23 Onda u ja svoju ruku maknuti, pa e me s lea vidjeti. Ali se lice moje ne moe vidjeti."

Continuar Lendo