Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 35

1 Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im ree: "Ovo vam je Jahve naloio da inite:

2 Neka se posao obavlja est dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog poinka u ast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smru.

3 Na subotnji dan ni vatre ne loite po svojim stanovima."

4 Nadalje Mojsije ree svoj zajednici izraelskoj: "Ovo je Jahve naredio:

5 Meu sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tua;

6 ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana;

7 uinjenih ovnujskih koa, onda finih koa, bagremova drva,

8 ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan;

9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleak i naprsnik.

10 A svi koji su meu vama vjeti neka dou praviti to je Jahve naredio:

11 Prebivalite, njegov ator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove prijenice i stupce; njegova podnoja;

12 njegov Koveg i motke; Pomirilite pa zavjesu za zaklon;

13 stol s njegovim motkama i sve njegove potreptine; prinesene hljebove;

14 svijenjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijee, onda ulje za svjetlo;

15 kadioni rtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalite;

16 rtvenik za rtve paljenice s njegovom reetkom od tua; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;

17 zastore za dvorite; stupce i njihova podnoja, pa zastor na ulazu u dvorite;

18 koie za Prebivalite i koie za dvorite s njihovim uzicama;

19 sveano ruho za vrenje slube u Svetitu – posveena odijela za sveenika Arona i odijela za sveeniku slubu njegovih sinova."

20 Nato se sva izraelska zajednica povue ispred Mojsija.

21 A onda svatko koga je srce vuklo i dua poticala doe nosei svoj prinos u ast Jahvi za gradnju atora sastanka, za svaku slubu u njemu i za posveena odijela.

22 Strae se muevi i ene: svi koje je srce vuklo donesoe zapinjaa, naunica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u ast Jahvi.

23 Svi kod kojih se nalo ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, uinjenih ovnujskih koa ili finih koa donesoe svoje.

24 Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili tuu donese to kao prinos u ast Jahvi. Svatko u koga se nalo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga.

25 Sve ene koje su bile vjete prele su svojim rukama i donosile to bijahu oprele: ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

26 Sve opet ene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vjetine prele su kostrijet.

27 Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleak i naprsnik;

28 pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan.

29 I tako Izraelci – svi ljudi i sve ene koje je srce poticalo da pridonesu bilo to poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvri – donesoe to kao dragovoljan prinos u ast Jahvi.

30 Potom ree Mojsije Izraelcima: "Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina.

31 Njega je napunio duhom Bojim, dao mu umjenost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima:

32 da zamilja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i tua;

33 da ree dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umjeno radi svaki posao.

34 Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da pouavaju druge.

35 Obdari ih umjetvom u svakom poslu rezbarskom, krojakom, veziljskom i tkalakom; oni tkaju tkanine od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vjeti u nacrtima.

Continuar Lendo