Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 37

1 Besalel napravi Koveg od bagremova drva, dug dva i pol lakta, irok lakat i pol, a lakat i pol visok.

2 Iznutra ga i izvana okuje istim zlatom. Naokolo mu napravi zlatan zavrni pojas.

3 I salije mu etiri koluta na njegova etiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane.

4 Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje;

5 onda provue motke kroz kolutove Kovegu sa strane za noenje Kovega.

6 Zatim napravi Pomirilite od istoga zlata, dva i pol lakta dugo, a lakat i pol iroko.

7 Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata, na dva kraja Pomirilita:

8 jednoga kerubina na jednome kraju, a drugoga kerubina na drugome kraju. Kerubine na oba kraja naini u jednome komadu s Pomirilitem.

9 Kerubini imali uzdignuta i rairena krila, zaklanjali njima Pomirilite. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome, tako da su im lica gledala u Pomirilite.

10 Od bagremova drva naini stol, dva lakta dug, lakat irok, a lakat i pol visok.

11 Obloi ga istim zlatom i od zlata mu naokolo naini zavrni pojas.

12 I naini mu obrub unaokolo, podlanicu irok. A za obrub naokolo naini zlatan zavrni pojas.

13 Salije mu etiri zlatna koluta. Kolutove onda privrsti za njegova etiri nona ugla.

14 Kolutovi su bili tik pod obrubom, kao kvake za motke, da se stol moe nositi.

15 Motke za noenje stola nainio je od bagremova drva i zlatom ih obloio.

16 A pribor to se drao na stolu – njegove zdjele, varjae, vreve i pehare za izlijevanje prinosa – napravio je od istoga zlata.

17 Od istoga zlata naini i svijenjak. Svijenjak – njegovo podnoje i stalak – skova. Njegove ae – ake i latice – bile su u jednome komadu s njim.

18 est je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijenjaka s jedne strane, a tri kraka svijenjaka s druge strane.

19 Na jednome kraku bile su tri ae u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom akom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama. Tako je bilo na svih est krakova to izbijahu iz svijenjaka.

20 Na samome svijenjaku bile su etiri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama:

21 aka, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konano aka, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih est krakova to su iz njega izbijali.

22 Njihove ake i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim; sve to od istoga kovanog zlata.

23 A od istoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka, usekae i pepeljare.

24 Svijenjak i sav njegov pribor naini od jednoga talenta istoga zlata.

25 Kadioni je rtvenik napravio od bagremova drva, lakat dug, lakat irok – u etvorinu – a dva lakta visok. Roii su mu bili u jednom komadu s njim.

26 Obloi mu istim zlatom plohu, strane naokolo i njegove roie. Naini mu naokolo zavrni pojas od zlata.

27 Na njemu naini i dva zlatna koluta na oprenim stranama, ispod zavrnog pojasa, da slue motkama za kvake kad se na njima nosi.

28 Motke naini od bagremova drva pa ih obloi zlatom.

29 Onda pripravi posveeno ulje za pomazanje i isti kad mirisni, onako kako ga pravi pomastar.

Continuar Lendo