Connect with us

Bíblia CROAT

Êxodo 4

1 Mojsije uzvrati: "Ali ako mi ne povjeruju i ne posluaju me, nego mi reknu: 'Jahve ti se nije objavio?'"

2 "to ti je to u ruci?" – zapita ga Jahve. "tap", odgovori.

3 "Baci ga na zemlju!" – naredi mu Jahve. On ga baci na zemlju, a tap se pretvori u zmiju. Mojsije pred njom uzmae.

4 Onda Jahve ree Mojsiju: "Prui ruku i uhvati je za rep." I on see rukom i uhvati je za rep, a ona opet postade tap u njegovoj ruci.

5 "Tako moraju vjerovati da se Jahve, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, tebi objavio."

6 Jo mu Jahve rekne: "Uvuci ruku u njedra." On uvue ruku u njedra. Kad ju je izvukao, gle – ruka mu gubava, bijela kao snijeg.

7 "Stavi opet ruku u njedra!" – naredi mu Jahve. On opet ruku u njedra. Kad ju je iz njedara izvukao, gle – opet je bila kao i ostali dio tijela.

8 "Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja, povjerovat e poruci drugoga znamenja.

9 A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju, zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. Voda to je bude iz Rijeke uzeo na suhu e se u krv pretvoriti."

10 "Oprosti, Gospodine!" – nastavi Mojsije Jahvi. "Ja nikad nisam bio ovjek rjeit; ni prije ni sada kad govori svome sluzi. Ja sam u govoru spor, a na jeziku teak."

11 "Tko je dao ovjeku usta?" – ree mu Jahve. "Tko ga ini nijemim i gluhim; tko li mu vid daje ili ga osljepljuje? Zar to nisam ja, Jahve!

12 Idi, dakle! Ja u biti s tobom kad bude govorio i kazivat u ti to e govoriti."

13 "Oprosti, Gospodine", opet e Mojsije, "ne bi li poslao koga drugoga!"

14 Razljuti se Jahve na Mojsija i ree: "Zar Aron, Levijevac, nije tvoj brat? Znam da je on vrlo rjeit. Evo, ba ti izlazi u susret. Kad te vidi, obradovat e se u srcu.

15 Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj rijei. Ja u biti i s tobom i s njime dok budete govorili; kazivat u obojici to ete raditi.

16 Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on e tebi biti mjesto usta, a ti e njemu biti mjesto Boga.

17 Uzmi ovaj tap u ruku. Njim izvodi znamenja."

18 Zatim se Mojsije vrati svome tastu Jitru te mu ree: "Pusti me da se vratim brai u Egipat da vidim jesu li jo na ivotu." "Poi u miru!" – ree Jitro Mojsiju.

19 I Jahve ree Mojsiju u Midjanu: "Vrati se u Egipat, jer su pomrli svi ljudi koji su traili tvoj ivot."

20 Tako Mojsije posadi na magarca svoju enu i sinove i ode u zemlju egipatsku. A u ruku Mojsije uze Boji tap.

21 Jahve opet ree Mojsiju: "Kad se vrati u Egipat, pobrini se da pred faraonom izvede sva udesa za koja sam ti dao mo, premda u ja tvrdim uiniti njegovo srce, tako te nee pustiti narod da ode.

22 Tada reci faraonu: 'Ovako kae Jahve: Izrael je moj prvoroenac.

23 Traim od tebe da mi pusti sina da mi iskae tovanje. Ako odbije da ga pusti, ja u ubiti tvoga prvoroenca.'"

24 Kad se na putu Mojsije zaustavi da prenoi, navali na nj Jahve da ga ubije.

25 Ali Sipora pograbi otar kremen, obreza svoga sina i koicom se dotakne Mojsijevih nogu: "Zaista si mi ti krvav mu", ree.

26 I Jahve ga pusti. Ona je to zbog obrezanja rekla "krvav mu".

27 Onda rekne Jahve Aronu: "Zaputi se prema pustinji, u susret Mojsiju!" On ode i s njim se sastane na Bojem brdu. Poljubi ga.

28 Mojsije pripovjedi Aronu sve to mu je Jahve povjerio i sva znamenja koja mu je naredio da ih uini.

29 Sad odu Mojsije i Aron i skupe sve starjeine Izraelaca.

30 Aron izloi sve to je Jahve govorio Mojsiju, a Mojsije izvede znamenja naoigled naroda.

31 Narod je bio uvjeren, i poto ue da je Jahve pohodio Izraelce i pogledao na njihove jade, popadae niice i poklonie se.

Continuar Lendo