Connect with us

Bíblia CROAT

Gálatas 3

1 O bezumni Galaani, tko li vas opara? A pred oima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti.

2 Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku?

3 Tako li ste bezumni? Zapoeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovrite?

4 Zar ste toliko toga uzalud doivjeli? A kad bi doista bilo uzalud!

5 Onaj dakle koji vam daje Duha i ini meu vama silna djela, ini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku?

6 Tako Abraham povjerova Bogu i urauna mu se u pravednost.

7 Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi.

8 A Pismo, predvidjevi da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi e blagoslovljeni biti svi narodi.

9 Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.

10 Doista, koji su god od djela Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne dri i tko ne vri svega to je napisano u Knjizi Zakona.

11 A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, oito je jer: Pravednik e od vjere ivjeti.

12 Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vri, u njemu e nai ivot.

13 Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavi za nas prokletstvom – jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu –

14 da u Kristu Isusu na pogane doe blagoslov Abrahamov: da Obeanje, Duha, primimo po vjeri.

15 Brao, po ljudsku govorim: ve i ljudski valjan savez nitko ne ponitava niti mu to dodaje.

16 A ova su obeanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: "i potomcima" kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu.

17 Ovo hou kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao etiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obeanja.

18 Doista, ako se batina zadobiva po Zakonu, ne zadobiva se po obeanju. A Abrahama je Bog po obeanju obdario.

19 emu onda Zakon? Dometnut je poradi prekraja dok ne doe potomstvo komu je namijenjeno obeanje; sastavljen je po anelima preko posrednika.

20 Posrednika pak nema gdje je samo jedan. A Bog je jedan.

21 Zar je dakle Zakon protiv obeanja Bojih? Nipoto! Jer da je dan Zakon koji bi mogao oivljavati, pravednost bi doista proizlazila iz Zakona.

22 Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obeano dade onima koji vjeruju.

23 Prije dolaska vjere, pod Zakonom zatvoreni, bili smo uvani za vjeru koja se imala objaviti.

24 Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo.

25 A otkako je nadola vjera, nismo vie pod nadzirateljem.

26 Uistinu, svi ste sinovi Boji, po vjeri u Kristu Isusu.

27 Doista, koji ste god u Krista krteni, Kristom se zaodjenuste.

28 Nema vie: idov – Grk! Nema vie: rob – slobodnjak! Nema vie: muko – ensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!

29 Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, batinici po obeanju.

Continuar Lendo