Connect with us

Bíblia CROAT

Gálatas 4

1 Hou rei: sve dok je batinik maloljetan, nita se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega:

2 pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac.

3 Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo poelima svijeta.

4 A kada doe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od ene bi roen, Zakonu podloan

5 da podlonike Zakona otkupi te primimo posinstvo.

6 A budui da ste sinovi, odasla Bog u srca vaa Duha Sina svoga koji klie: "Abba! Oe!"

7 Tako vie nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i batinik po Bogu.

8 Onda dok jo niste poznavali Boga, sluili ste bogovima koji po naravi to nisu.

9 Ali sada kad ste spoznali Boga – zapravo, kad je Bog spoznao vas – kako se sad opet vraate k nemonim i bijednim poelima i opet im, ponovno, hoete robovati?

10 Dane pomno opsluujete, i mjesece, i vremena, i godine!

11 Sve se bojim za vas! Da se moda nisam uzalud trudio oko vas!

12 Postanite, brao, molim vas, kao ja jer i ja postadoh kao vi. Niim me niste povrijedili.

13 Znate: prvi sam vam put za bolesti navjeivao evanelje.

14 Svoju kunju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anela Bojega, kao Krista Isusa.

15 Gdje je sada ono vae blaenstvo? Svjedoim vam doista: kad bi bilo mogue, oi biste svoje bili iskopali i dali mi ih.

16 Tako? Postadoh li vam neprijateljem propovijedajui vam istinu?

17 Oni revnuju za vas, ne asno, nego – odvojiti vas hoe da onda vi za njih revnujete.

18 Dobro je da se za vas revnuje u dobru uvijek, a ne samo kad sam nazoan kod vas,

19 djeice moja, koju ponovno u trudovima raam dok se Krist ne oblikuje u vama.

20 Htio bih sada biti kod vas, pa i jezik promijeniti, jer ne znam to bih s vama.

21 Recite mi vi, koji elite biti pod Zakonom, zar ne ujete Zakona?

22 Ta pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne.

23 Ali onaj od ropkinje roen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obeanja.

24 To je slika. Doista, te ene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji raa za ropstvo – to je Hagara.

25 Jer Hagara znai brdo Sinaj u Arabiji i odgovara sadanjem Jeruzalemu jer robuje zajedno sa svojom djecom.

26 Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naa.

27 Pisano je doista: Klii, nerotkinjo, koja ne raa, podvikuj od radosti, ti to ne zna za trudove! Jer osamljena vie djece ima negoli udana.

28 Vi ste, brao, kao Izak, djeca obeanja.

29 I kao to je onda onaj po tijelu roeni progonio onoga po duhu roenoga, tako je i sada.

30 Nego, to veli Pismo? Otjeraj slukinju i sina njezina jer sin slukinje ne smije biti batinik sa sinom slobodne.

31 Zato, brao, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

Continuar Lendo