Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 1

1 U poetku stvori Bog nebo i zemlju.

2 Zemlja bijae pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Boji lebdio je nad vodama.

3 I ree Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.

4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.

5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva no. Tako bude veer, pa jutro – dan prvi.

6 I ree Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.

7 Bog naini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.

8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude veer, pa jutro – dan drugi.

9 I ree Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokae kopno!" I bi tako.

10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.

11 I ree Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom – travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod to u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako.

12 I nikne iz zemlje zelena trava to se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima to u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.

13 Tako bude veer, pa jutro – dan trei.

14 I ree Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da lue dan od noi, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,

15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.

16 I naini Bog dva velika svjetlila – vee da vlada danom, manje da vlada nou – i zvijezde.

17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju,

18 da vladaju danom i nou i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.

19 Tako bude veer, pa jutro – dan etvrti.

20 I ree Bog: "Nek' povrvi vodom vreva ivih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako.

21 Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne ive stvorove to mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.

22 I blagoslovi ih govorei: "Plodite se i mnoite i napunite vode morske! I ptice neka se namnoe na zemlji!"

23 Tako bude veer, pa jutro – dan peti.

24 I ree Bog: "Neka zemlja izvede iva bia, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako.

25 I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.

26 I ree Bog: "Nainimo ovjeka na svoju sliku, sebi slina, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima to puze po zemlji!"

27 Na svoju sliku stvori Bog ovjeka, na sliku Boju on ga stvori, muko i ensko stvori ih.

28 I blagoslovi ih Bog i ree im: "Plodite se, i mnoite, i napunite zemlju, i sebi je podloite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim ivim stvorovima to puze po zemlji!"

29 I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje to se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna to u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!

30 A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima to puze po zemlji u kojima je dah ivota – neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako.

31 I vidje Bog sve to je uinio, i bijae veoma dobro. Tako bude veer, pa jutro – dan esti.

Continuar Lendo