Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 12

1 Jahve ree Abramu: "Idi iz zemlje svoje, iz zaviaja i doma oinskog, u krajeve koje u ti pokazati.

2 Velik u narod od tebe uiniti, blagoslovit u te, ime u ti uzveliati, i sam e biti blagoslov.

3 Blagoslivljat u one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih u proklinjati; sva plemena na zemlji tobom e se blagoslivljati."

4 Abram se zaputi kako mu je Jahve rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otiao iz Harana.

5 Abram uze sa sobom svoju enu Saraju, svoga bratia Lota, svu imovinu to su je namakli i svu eljad koju su stekli u Haranu te svi pou u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan,

6 Abram proe zemljom do mjesta ekema – do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji.

7 Jahve se javi Abramu pa mu ree: "Tvome u potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne rtvenik Jahvi koji mu se objavio.

8 Odatle prijee u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj ator postavi izmeu Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne rtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino.

9 Od postaje do postaje Abram se pomicao prema Negebu.

10 Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom.

11 Kad je bio na ulazu u Egipat, ree svojoj eni Saraji: "Znam da si lijepa ena.

12 Kad te Egipani vide, rei e: 'To je njegova ena', i mene e ubiti, a tebe na ivotu ostaviti.

13 Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, potede moj ivot."

14 Zbilja, kad je Abram uao u Egipat, Egipani vide da je ena veoma lijepa.

15 Vide je faraonovi dvorani pa je pohvale faraonu i odvedu enu na faraonov dvor.

16 Abramu poe dobro zbog nje; stee on stoke i goveda, magaraca, slugu i slukinja, magarica i deva.

17 Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove ene Saraje.

18 I faraon pozva Abrama pa ree: "to si mi to uinio? Zato mi nisi kazao da je ona tvoja ena?

19 Zato si rekao: 'Ona mi je sestra', pa je ja uzeh sebi za enu? A sad, evo ti ene; uzmi je i hajde!"

20 Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom enom i sa svime to bijae njegovo.

Continuar Lendo