Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 17

1 Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu ree: "Ja sam El adaj – Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporoan budi.

2 A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno u te razmnoiti."

3 Abram pade niice dok mu Bog govorae dalje:

4 "A ovo je Savez moj s tobom: postat e ocem mnogim narodima;

5 i nee se vie zvati Abram – ve Abraham e ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam.

6 Silno u te rodnim uiniti; narode u iz tebe izvesti; i kraljevi e od tebe izai.

7 Savez svoj sklapam izmeu sebe i tebe i tvoga potomstva poslije tebe – Savez svoj za vjekove: ja u biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe.

8 Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boravi kao pridolica – svu zemlju kanaansku – u vjekovni posjed; a ja u biti njihov Bog."

9 Jo ree Bog Abrahamu: "A ti Savez uvaj moj – ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke.

10 A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji e vriti: svako muko meu vama neka bude obrezano.

11 Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza izmeu mene i vas.

12 Svako muko meu vama, kroz vaa pokoljenja, kad mu se navri osam dana, neka bude obrezano; i rob, roen u vaem domu, i onaj to bude kupljen od stranca, koji ne bude od vae krvi.

13 Da, i rob roen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako e moj Savez na vaem tijelu ostati vjenim Savezom.

14 Muko koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekrio moj Savez."

15 Jo ree Bog Abrahamu: "Tvojoj eni Saraji nije vie ime Saraja: Sara e joj ime biti.

16 Nju u ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov u na nju izliti te e se narodi od nje razviti; kraljevi e narodima od nje potei."

17 Abraham pade niice pa se nasmija i ree u sebi: "Onome komu je stotinu godina, zar se moe roditi dijete? Zar e Sara u devedesetoj rod raati!"

18 Abraham ree Bogu: "Neka tvojom milou Jimael poivi!"

19 A Bog ree: "Ipak e ti tvoja ena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime u sklopiti, Savez vjeni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega.

20 I za Jimaela usliah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim u ga uiniti i silno ga razmnoiti; dvanaest e knezova od njega postati i u velik e narod izrasti.

21 Ali u drati svoj Savez s Izakom, koga e ti roditi Sara dogodine u ovo doba."

22 Kad je zavrio razgovor s njim, od Abrahama Bog se podie.

23 Uzme zatim Abraham svoga sina Jimaela i sve robove koji su bili roeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem – sve muke ukuane – pa ih toga istog dana obree, kako mu je Bog rekao.

24 Abrahamu bijae devedeset i devet godina kad se obrezao,

25 a njegovu sinu Jimaelu bijae trinaest godina kad ga obreza.

26 Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jimael;

27 i svi mukarci njegova doma, roeni u njegovoj kui ili za novac kupljeni od stranca – svi s njim bijahu obrezani.

Continuar Lendo