Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 19

1 Ona dva anela stignu naveer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i poe im u susret. Nakloni se licem do zemlje,

2 a onda im ree: "Molim, gospodo, svrnite u kuu svoga sluge da no provedete i noge operete; a onda moete na put rano." A oni rekoe: "Ne, no emo provesti na trgu."

3 Ali ih on uporno navraae, i oni se uvratie k njemu i uoe u njegovu kuu. On ih ugosti, ispee pogau te blagovae.

4 Jo ne bijahu legli na poinak, kad graani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg ovjeka, opkole kuu.

5 Zovnu Lota pa mu reknu: "Gdje su ljudi to su noas doli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?"

6 Lot izie k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata.

7 "Brao moja," ree on, "molim vas, ne inite toga zla!

8 Imam, evo, dvije keri s kojima jo ovjek nije imao dodira: njih u vam izvesti pa inite s njima to elite; samo ovim ljudima nemojte nita uiniti jer su doli pod sjenu moga krova."

9 "Odstupi odatle!" – rekoe. – "Doao kao dotepenac, a za suca se ve postavlja. Sad emo mi s tobom gore nego s njima." I nasrnue na jadnika Lota i navalie na vrata da ih razbiju.

10 Ali ona dvojica prue ruke van, povukoe Lota k sebi u kuu i zatvore vrata;

11 a ljude pred vratima, mlade i stare, zablijete tako da nisu mogli nai vrata.

12 Onda ona dvojica upitaju Lota: "Koga jo ovdje ima: sinove i keri, sve koje ima u gradu iz mjesta izvedi!

13 Jer mi emo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas Jahve posla da ga unitimo."

14 Izie Lot da to kae svojima buduim zetovima koji namjeravahu uzeti njegove keri te ree: "Na noge! Odlazite iz ovog mjesta jer e Jahve unititi grad!" Ali je u oima svojih buduih zetova ispao kao da zbija alu.

15 Kako zora pue, aneli navale na Lota govorei: "Na noge! Uzmi svoju enu i svoje dvije keri koje su ovdje da ne bude zatrt kaznom grada!"

16 Ali on oklijevae. Zato ga oni uzee za ruku, a tako i njegovu enu i njegove dvije keri i – po smilovanju Jahvinu nad njim – odvedoe ih i ostavie izvan grada.

17 Kad ih izvedoe u polje, jedan progovori: "Bjei da ivot spasi! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bjei u brdo da ne bude zatrt!"

18 Ali Lot odvrati: "Nemoj, gospodine!

19 Nego ako je tvoj sluga naao milost u tvojim oima – a toliko milosre ve si mi iskazao spasivi mi ivot – ja ne mogu pobjei u brdo a da me nesrea ne snae i ne poginem.

20 Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bjeim – mjesto je zbilja maleno – daj da ivot spasim!"

21 Odgovori mu: "Usliat u ti i tu molbu i neu zatrti grada o kojemu govori.

22 Brzo! Bjei onamo, jer ne mogu nita initi dok ti onamo ne stigne." Zato se onaj grad zove Soar.

23 Kako je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar,

24 Jahve zapljuti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem

25 i uniti one gradove i svu onu ravnicu, sve itelje gradske i sve raslinstvo na zemlji.

26 A Lotova se ena obazre i pretvori se u stup soli.

27 Sutradan u rano jutro Abraham se pouri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom,

28 upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se die dim nad zemljom kao dim kakve klaine.

29 Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti.

30 Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije keri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije keri ivjeli su u peini.

31 Starija ree mlaoj: "Otac nam ostarje, a mua na zemlji nema da bude s nama, kako je obiaj po svem svijetu.

32 Hajdemo oca opiti vinom, pa s njime lei: tako emo s ocem sauvati potomstvo."

33 One noi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala.

34 Sutradan starija ree mlaoj: "Sino sam, eto, leala ja s naim ocem; napojimo ga vinom i noas, pa idi ti i s njim lezi: tako emo ocu sauvati potomstvo."

35 Opiju oca vinom i one noi te mlaa ode i s njim legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala.

36 Tako obje Lotove keri zanesu s ocem.

37 Starija rodi sina i nadjenu mu ime Moab. On je praotac dananjih Moabaca.

38 I mlaa rodi sina i nadjene mu ime Ben-Ami. On je praotac dananjih Amonaca.

Continuar Lendo