Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 21

1 Jahve se sjeti Sare kako je rekao i uini joj kako je obeao:

2 Sara zae i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je Bog oznaio.

3 Abraham nadjene ime Izak svome sinu to mu ga Sara rodi.

4 I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio.

5 Abrahamu bijae stotinu godina kad mu se rodio sin Izak.

6 Sara ree: "Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to uje nasmijat e mi se."

7 Jo doda: "Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu e ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti".

8 Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijae od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu.

9 Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom,

10 pa ree Abrahamu: "Otjeraj tu slukinju i njezina sina, jer sin slukinje ne smije biti batinik s mojim sinom – s Izakom!"

11 To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jimael bio njegov sin.

12 Ali Bog ree Abrahamu: "Nemoj se uznemirivati zbog djeaka i zbog svoje slukinje; sve to ti kae Sara posluaj, jer e Izakovo potomstvo tebi ovjekovjeiti ime.

13 I od sina tvoje slukinje podii u velik narod, jer je tvoj potomak."

14 Rano ujutro Abraham uze kruha i mjeinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s djeakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer ebe.

15 Potroivi vodu iz mjeinice, ostavi dijete pod jednim grmom,

16 a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk moe dobaciti. Govorila je u sebi: "Neu da vidim kako dijete umire." Sjedei tako, udari u jecanje.

17 Bog u pla djeaka te aneo Boji zovne s neba Hagaru i ree joj: "to ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog uo pla djeaka u njegovoj nevolji.

18 Na noge! Digni djeaka i utjei ga, jer od njega u podii velik narod."

19 Tada joj Bog otvori oi pa ona opazi studenac. Ode i napuni vodom mjeinicu pa napoji djeaka.

20 Bog je bio s djeakom te je rastao i odrastao. ivio je u pustinji te postao vjet u strijeljanju iz luka.

21 Dom mu bijae u pustinji Paranu; a njegova mu majka dobavi enu iz zemlje egipatske.

22 U to vrijeme Abimelek – koga je pratio Fikol, zapovjednik njegove vojske – ree Abrahamu: "Bog je s tobom u svemu to radi.

23 Stoga mi se ovdje i sada zakuni Bogom da nee varati ni mene ni moju rodbinu i prijatelje nego da e se prema meni i prema zemlji u kojoj sad boravi ponaati poteno, kao to sam se ja prema tebi ponio."

24 "Kunem se", odgovori Abraham.

25 Onda Abraham prekori Abimeleka zbog zdenca vode to su ga Abimelekove sluge bile prisvojile.

26 A Abimelek ree: "Ne znam tko je to uinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome uo, osim danas."

27 Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez.

28 Potom Abraham razlui napose sedam janjaca od stada.

29 Nato Abimelek zapita Abrahama: "to znai ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?"

30 A on odgovori: "Primi ovih sedam janjaca iz moje ruke da mi bude dokazom da sam ja iskopao ovaj zdenac."

31 Zato se ono mjesto nazvalo Beer eba; jer se njih dvojica ondje zaklee.

32 Poto su sklopili savez kod Beer ebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca.

33 Abraham zasadi kod Beer ebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve – Boga Vjenoga.

34 Dugo je vremena Abraham proveo u zemlji filistejskoj kao pridolica.

Continuar Lendo