Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 23

1 Duljina Sarina ivota bila je stotinu dvadeset i sedam godina.

2 Sara umrije u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj; i Abraham ue u alost za Sarom i naricae za njom.

3 Potom se Abraham digne ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim:

4 "Premda sam ja meu vama doseljeni stranac, prodajte mi zemljite za grob meu vama, tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je."

5 A sinovi Hetovi odgovore Abrahamu:

6 "Gospodine, sasluaj nas! Ti si izabranik Boji u naoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u naem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas nee odbiti svoga groba da mogne sahraniti svoju pokojnicu."

7 Nato se Abraham die pa se mjetanima, sinovima Hetovim, duboko pokloni

8 te im ree: "Ako se slaete da svoju pokojnicu uklonim i sahranim, ujte me: zauzmite se za me kod Efrona, sina Soharova,

9 da mi proda spilju Makpelu to njemu pripada a nalazi se na kraju njegova posjeda; neka mi je za punu cijenu, u vaoj nazonosti, proda u vlasnitvo za sahranjivanje."

10 A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga uju sinovi Hetovi svojim uima – svi koji su sjedili u vijeu onoga grada:

11 "Ne, moj gospodine! Sasluaj mene! Ja tebi dajem poljanu i spilju to je na njoj; darujem ti to pred sinovima svoga naroda. Sahrani svoju pokojnicu."

12 Abraham se duboko nakloni mjetanima,

13 a onda progovori Efronu da mjetani uju na svoje ui: "Ded me samo posluaj! Dajem ti cijenu za poljanu; primi je od mene da ondje mogu sahraniti svoju pokojnicu!"

14 Efron odgovori Abrahamu:

15 "uj me, moj gospodine: zemljite u vrijednosti od etiri stotine srebrnika, to je to tebi i meni! Sahrani, dakle, svoju pokojnicu!"

16 Abraham se sloi s Efronom; isplati Abraham Efronu novac to ga je spomenuo tako da su na svoje ui uli sinovi Hetovi – etiri stotine srebrnika trgovake mjere.

17 I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri – poljana, spilja i sva stabla to su bila na poljani –

18 prijee u vlasnitvo Abrahamovo u nazonosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeu svoga grada.

19 A onda Abraham sahrani svoju enu Saru u spilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri – danas Hebronu – u zemlji kanaanskoj.

20 Tako je poljana i spilja na njoj prela od sinova Hetovih u vlasnitvo Abrahamovo za sahranjivanje.

Continuar Lendo