Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 34

1 Dina, ki koju je Lea rodila Jakovu, izie da posjeti neke ene onoga kraja.

2 Opazi je Hivijac ekem, sin Hamora, poglavice kraja, pa je pograbi i na silu s njom lee.

3 Njegovo srce prione za Dinu, Jakovljevu ker, i on se u djevojku zaljubi. Nastojao je pridobiti djevojino srce.

4 ekem je govorio i svom ocu Hamoru: "Onu mi djevojku uzmi za enu!"

5 Jakov sazna da je ekem obeastio njegovu ker Dinu. Ali kako su njegovi sinovi bili uz blago na polju, Jakov nije poduzimao nita dok oni ne dou.

6 Uto doe k Jakovu ekemov otac Hamor da se s njim sporazumije,

7 upravo kad su se Jakovljevi sinovi vraali iz polja. Kad su uli vijest, ljudi su bili ojaeni i vrlo ljuti. to je ekem uinio – legavi s Jakovljevom keri – u Izraelu je bila sramota. To se nije smjelo trpjeti.

8 Hamor im ree. "Moj se sin ekem svom duom zaljubio u vau ker. Dajte mu je za enu!

9 Oprijateljite se s nama: dajite nam svoje keri, a nae keri uzimajte sebi!

10 Tako moete ivjeti meu nama; zemlja je pred vama da se naselite, u njoj se slobodno kreete i stjeete imovinu!"

11 Potom ekem ree njezinu ocu i njezinoj brai: "Da naem milost u vaim oima, dat u vam to zatraite.

12 Traite od mene koliko hoete: sve to god zapitate dat u, samo mi dajte djevojku za enu."

13 Jakovljevi sinovi odgovore ekemu i njegovu ocu Hamoru – govorili su s prijevarom jer je obeastio njihovu sestru Dinu –

14 te im rekoe: "Ne moemo pristati da svoju sestru damo ovjeku koji nije obrezan, jer bi to za nas bila sramota.

15 Jedino emo je dati ako postanete kao i mi, ako obreete sve svoje mukarce.

16 Onda vam moemo davati svoje keri i uzimati vae sebi, s vama se naseliti i biti jedan rod.

17 A ako ne pristajete na obrezanje, uzet emo svoju ker i otii."

18 Hamoru i ekemu, Hamorovu sinu, njihov se zahtjev uini povoljan.

19 Mladi nije asio da zahtjev izvri, jer je eznuo za Jakovljevom keri; a bio je najuvaeniji od svih u oevu domu.

20 Tako Hamor i njegov sin ekem dou u svoje gradsko vijee i obrate se svojim sugraanima ovako:

21 "Ovaj je svijet prijazan; neka se meu nama u zemlji nasele; neka se po njoj slobodno kreu; ima dosta prostora u zemlji za njih; moemo uzimati njihove keri sebi za ene, a njima davati svoje.

22 No ljudi e pristati da meu nama ive i s nama budu jedan rod samo ako se svi nai mukarci obreu kao to su oni obrezani.

23 Zar tako ne bi stoka koju su stekli, sve njihovo blago – bilo nae? Pristanimo, pa neka se meu nama nasele!"

24 Svi odrasli mukarci koji imaju pravo izai na gradska vrata posluae Hamora i njegova sina ekema, pa bude obrezan svaki mukarac – svaki koji ima pravo izai na gradska vrata.

25 A treega dana, dok su oni jo bili u bolovima, dva Jakovljeva sina, imun i Levi, Dinina braa, pograbe svaki svoj ma i nesmetano dou u grad te poubijaju sve mukarce.

26 Sasijeku maem Hamora i njegova sina ekema, uzmu Dinu iz ekemove kue i odu.

27 Ostali Jakovljevi sinovi dou na ubijene i opustoe grad to je njihova sestra bila obeaena.

28 to je bilo krupne i sitne stoke i magaradi, u gradu i u polju, otjeraju;

29 opljakaju sva njihova dobra, a svu im djecu i ene – sve to je bilo po kuama – odvedu u roblje.

30 Jakov ree imunu i Leviju: "Uveli ste me u nepriliku omrazivi me stanovnicima zemlje, Kanaancima i Perianima. Ako se ujedine protiv mene i napadnu me, dok je nas ovako malo na broj, istrijebit e me s mojim domom."

31 Oni odgovore: "Zar da prema naoj sestri postupaju kao prema kakvoj bludnici?"

Continuar Lendo