Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 40

1 Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogrijee o svoga gospodara, kralja egipatskog.

2 Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog peharnika i glavnog pekara,

3 te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne strae – u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren.

4 Zapovjednik tjelesne strae odredi Josipa da ih posluuje. Poto su proveli u zatvoru neko vrijeme,

5 obojica njih – peharnik i pekar egipatskog kralja, utamnienici – usnu san jedne te iste noi. Svaki je usnuo svoj san; i svaki je san imao svoje znaenje.

6 Kad je Josip ujutro doao k njima, opazi da su neraspoloeni.

7 Upita faraonove dvorane koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: "Zato ste danas tako potiteni?"

8 Odgovore mu: "Sne smo usnuli, ali nikog nema da nam ih protumai." Josip im ree: "Zar tumaenje ne spada na Boga? Dajte, priajte mi!"

9 Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: "Sanjao sam da je preda mnom lozov trs.

10 Na trsu bile tri mladice. I tek to je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe.

11 Kako sam u ruci drao faraonov pehar, uzmem groa, istijetim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku."

12 Josip mu ree: "Ovo ti je znaenje: tri mladice tri su dana.

13 Poslije tri dana faraon e te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto; opet e stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik.

14 Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi uini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokuaj me izvesti iz ove kue.

15 Jer, zbilja, bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja; ni ovdje nisam nita skrivio, a bacie me u tamnicu."

16 Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumaenje, ree mu: "Usnuh da su mi na glavi tri bijele koare.

17 U najgornjoj bilo svakovrsna peciva to ga pekar pripravlja faraonu, ali su ptice jele iz koare povrh moje glave."

18 Josip odgovori: "Ovo je znaenje: tri koare tri su dana.

19 Poslije tri dana faraon e uzdii tvoju glavu i o drvo te objesiti te e ptice jesti meso s tebe."

20 I zaista, treega dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje slubenike – bio mu je roendan – iz sredine svojih slubenika izlui glavnog peharnika i glavnog pekara.

21 Vrati glavnog peharnika u peharniku slubu te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku,

22 a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumaio.

23 Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa – zaboravio je na nj.

Continuar Lendo