Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 44

1 Onda Josip naredi upravitelju svoga kuanstva: "Napuni vree ovih ljudi hranom koliko mogu ponijeti, a novac svakog stavi u grlo njegove vree.

2 A moj pehar – onaj od srebra – stavi u grlo vree najmlaega, zajedno s njegovim novcem za ito." On uini kako mu je Josip naredio.

3 Kad je svanulo, otpreme ljude i njihove magarce.

4 Tek to su izili iz grada – nisu bili odmakli daleko – kad Josip ree upravitelju svoga kuanstva: "Na noge! Poi za onim ljudima! Kad ih stigne, kai im: 'Zato uzvraate zlo za dobro?

5 Zar iz onog pehara ne pije moj gospodar i ne ita iz njega proricanje? Zlo ste uinili!'"

6 Stigavi ih, ponovi im te rijei.

7 Oni odgovore: "Zato nam gospodar govori tako? Daleko bilo od slugu tvojih da uine takvo to!

8 ak i novac koji smo nali u svojim vreama donijeli smo ti natrag iz zemlje kanaanske. Kako bismo onda mogli ukrasti srebra ili zlata iz kue tvoga gospodara!

9 Onaj u koga se od tvojih slugu nae, neka se usmrti, a mi drugi postat emo robovi tvome gospodaru."

10 "Premda je ono to predlae pravo", preuzme on, "ipak e samo onaj u koga se ukradeno pronae biti moj rob, a ostali bit ete slobodni."

11 Bre spustie vree na zemlju i svaki svoju otvori.

12 On je pretraivao, poevi s najstarijim i zavrivi s najmlaim. Pehar se nae u Benjaminovoj vrei.

13 Nato oni razdru svoje haljine; svaki ponovo natovari svoga magarca i vrate se u grad.

14 Kad su Juda i njegova braa ponovo stupili u Josipov dom, jo je on bio ondje. Bace se preda nj na zemlju.

15 Onda im Josip ree: "Kakvo je to djelo to ste ga uinili? Zar ne znate da se ovjek kao to sam ja bavi proricanjem?"

16 Nato Juda odgovori: "to bismo mogli rei svome gospodaru? to moemo kazati, ime li se opravdati? Bog je otkrio zlodjelo tvojih slugu. Evo nas za robove svome gospodaru – jednako nas kao i onog u koga se naao pehar."

17 "Daleko od mene da uinim tako!" – odgovori. "Nego, onaj u koga se naao pehar bit e moj rob, a vi drugi poite mirno k svome ocu!"

18 Onda mu se Juda primae i ree: "Gospodaru moj, molim te, dopusti sluzi svojem da rekne rije uima gospodara svojega i neka se tvoja srdba ne razlijeva na tvog slugu. Ta ti si ravan faraonu.

19 Pitao je moj gospodar svoje sluge: 'Imate li oca ili jo kojega brata?'

20 Svome smo gospodaru odgovorili: 'Imamo stara oca; on jo ima jednog sina, roena u njegovoj starakoj dobi. Taj je najmlai. Njegov je pravi brat umro, tako da je on jedini ostao od svoje majke. Njegov ga otac osobito voli.'

21 Potom si rekao svojim slugama: 'Dovedite mi ga ovamo da ga vide moje oi?'

22 A mi smo odgovorili svome gospodaru: 'Djeak ne moe ostaviti oca; kad bi ga ostavio, njegov bi otac umro.'

23 Nato si rekao svojim slugama: 'Ako va najmlai brat s vama ne doe ovamo, vie ne smijete preda me.'

24 Kad smo se vratili tvome sluzi, ocu mome, kazali smo mu rijei moga gospodara.

25 Na nam je otac rekao: 'Idite opet i nabavite nam malo hrane!'

26 Odgovorili smo: 'Ne moemo onamo. Samo ako s nama poe na najmlai brat, sii emo, jer ne smijemo pred onoga ovjeka ako ne bude s nama na najmlai brat.'

27 Tvoj sluga, otac moj, odvrati nam: 'Kako znate, ena mi je rodila dva sina.

28 Jedan je nestao, te sam zakljuio: sigurno je rastrgan! Odonda ga vie nisam vidio.

29 Ako i ovoga od mene odvedete pa ga kakva nesrea snae, moju ete sijedu glavu s tugom strovaliti dolje u eol.'

30 Ako sad doem k tvome sluzi, ocu svome, a mladi – iji je ivot tako povezan s njegovim – ne bude s nama,

31 on e svisnuti kad vidi da djeaka nema s nama; tako e tvoje sluge strovaliti u tuzi sijedu glavu tvoga sluge, oca naega, dolje u eol.

32 Jer tvoj je sluga zajamio ocu svome za djeaka, rekavi: 'Ako ti ga ne vratim, bit u kriv svome ocu svega vijeka.'

33 Zato, molim te, neka tvoj sluga ostane kao rob mome gospodaru, a djeak neka ide natrag s braom.

34 Jer, kako mogu k svome ocu ako djeaka nema sa mnom! Ne bih mogao gledati jad to bi snaao moga oca."

Continuar Lendo