Connect with us

Bíblia CROAT

Gênesis 6

1 Kad su se ljudi poeli iriti po zemlji i keri im se narodile,

2 opaze sinovi Boji da su keri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za ene koje su god htjeli.

3 Onda Jahve ree: "Nee moj duh u ovjeku ostati dovijeka; ovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina."

4 U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Boji sinovi opili s ljudskim kerima pa im one raale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.

5 Vidje Jahve kako je ovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloa.

6 Jahve se pokaja i u svom srcu raalosti to je nainio ovjeka na zemlji.

7 Ree Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat u s lica zemlje – od ovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao to sam ih napravio."

8 Ali je Noa naao milost u oima Jahvinim.

9 Ovo je povijest Noina: Noa je bio ovjek pravedan i neporoan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.

10 Tri su se sina rodila Noi: em, Ham i Jafet.

11 U oima Bojim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.

12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila – ta svako se bie na zemlji izopailo –

13 ree Bog Noi: "Odluio sam da bude kraj svim biima jer se zemlja napunila opainom; i, evo, unitit u ih zajedno sa zemljom.

14 Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju naini s prijekletima i obloi je iznutra i izvana paklinom.

15 A pravit e je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u irinu, a trideset lakata u visinu.

16 Na korablji naini otvor za svjetlo, zavri ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji naini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat.

17 Ja u, evo, pustiti potop – vode na zemlju – da izgine svako bie pod nebom, sve u emu ima dah ivota: sve na zemlji mora poginuti.

18 A s tobom u uiniti Savez; ti e ui u korablju – ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja ena i ene tvojih sinova.

19 A od svega to je ivo – od svih bia – uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preivi, i neka budu muko i ensko.

20 Od ptica prema njihovim vrstama, od ivotinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova to po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka ue k tebi da preivi.

21 Sa sobom uzmi svega za jelo pa uvaj da bude hrane tebi i njima."

22 Noa uini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvrio.

Continuar Lendo