Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 12

1 Zato i mi, okrueni tolikim oblakom svjedoka, odloimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trimo u borbu koja je pred nama!

2 Uprimo pogled u Poetnika i Dovritelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti to je stajala pred njim podnese kri, prezrevi sramotu te sjedi zdesna prijestolja Bojega.

3 Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grenika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom.

4 Ta jo se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

5 Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovaavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori.

6 Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, iba sina koga voli.

7 Poradi vaega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja?

8 Pa ako niste pod stegom, na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilad, a ne djeca.

9 Zatim, tjelesne smo oce imali odgojiteljima i potovali ih. Pa neemo li se kudikamo vie podlagati Ocu duhova te ivjeti?

10 Oni su nas doista neto malo dana stegom odgajali kako se njima inilo, a On – nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti.

11 Isprva se dodue ini da nijedno odgajanje nije radost, nego alost, ali onima koji su njime uvjebani poslije donosi mironosni plod pravednosti.

12 Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava,

13 poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iai, nego, tovie, da ozdravi.

14 Nastojte oko mira sa svima! I oko posveenja bez kojega nitko nee vidjeti Gospodina!

15 Pripazite da se tko ne sustegne od milosti Boje, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge,

16 da tko ne postane bludnik ili svetogrdnik kao Ezav, koji za jedan jedini obrok proda svoje prvorodstvo.

17 Ta znate da je i poslije, kad je htio batiniti blagoslov, odbaen jer nije naao mogunosti promjene premda ju je sa suzama traio.

18 Jer niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru,

19 ni jeanju trublje i tutnjavi rijei. – Koji su je sluali, zamolie da im se vie ne govori

20 jer nisu podnosili naredbe: Ako se ma i ivine dotakne brda, neka se kamenuje!

21 I prizor bijae tako straan da Mojsije ree: "Strah me je i drem!" –

22 Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga ivoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisuama anela, sveanom skupu,

23 Crkvi prvoroenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savrenih pravednika

24 i Posredniku novog Saveza – Isusu – i krvi kropljenikoj to snanije govori od Abelove.

25 Pazite da ne odbijete Onoga koji vam govori! Jer ako ne umakoe oni to su odbili onoga koji je na zemlji davao upute, kudikamo emo manje mi ako se okrenemo od Onoga koji ih daje s nebesa.

26 Njegov glas tada zemlju uzdrma, sada pak obeava: Jo jednom ja u potresti ne samo zemlju nego i nebo.

27 Ono "jo jednom" pokazuje da e, kao stvoreno, uminuti ono uzdrmano da ostane ono neuzdrmljivo.

28 Zato jer smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, iskazujmo zahvalnost iz koje sluimo Bogu kako je njemu milo, s predanjem i strahopotovanjem.

29 Jer Bog je na oganj to prodire.

Continuar Lendo