Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 3

1 Stoga, brao sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velikoga sveenika nae vjere – Isusa:

2 on je ovjerovljen kod Onoga koji ga postavi kao ono i Mojsije u svoj kui njegovoj.

3 Dostojan je doista toliko vee slave od Mojsija koliko veu ast od kue ima onaj tko ju je sagradio.

4 Jer svaku kuu tkogod gradi, a sve je sagradio Bog.

5 Da, i Mojsije bijae ovjerovljen u svoj kui njegovoj kao slunik da posvjedoi za ono to je imalo biti reeno,

6 ali Krist – kao Sin, nad kuom njegovom. Njegova smo kua mi ako sauvamo smjelost i ponos nade.

7 Zato, kao to veli Duh Sveti: Danas ako glas mu ujete,

8 ne budite srca tvrda kao u Pobuni, kao u dan iskuenja u pustinji

9 gdje me kunjom iskuavahu oevi vai premda gledahu djela moja

10 etrdeset godina. Zato mi dodija narataj onaj pa rekoh: Uvijek su nestalna srca i ne proniu moje putove.

11 Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad nee ui u moj poinak!

12 Pazite, brao, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno, odmetnulo se od Boga ivoga.

13 Pae hrabrite jedni druge dan za danom dok jo odjekuje ono Danas da ne otvrdne tko od vas zaveden grijehom.

14 Doista, sudionici smo Kristovi postali ako, dakako, ono prvo imanje stalnim sauvamo

15 kad je reeno: Danas ako glas mu ujete, ne budite srca tvrda kao u Pobuni!

16 Jer, koji su to uli pa se pobunili? Zar ne svi koji su pod Mojsijem izali iz Egipta?

17 Koji li mu dodijavahu etrdeset godina? Zar ne oni koji sagrijeie, kojih mrtva tijela popadae u pustinji?

18 Kojima se zakle da nee ui u njegov poinak, ako li ne nepokornima?

19 I vidimo da ne mogoe ui zbog nevjere.

Continuar Lendo