Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 15

1 Prorotvo o Moabu. Obno opustoen, aptom pade Ar Moab! Obno opustoen, aptom pade Kir Moab!

2 Uspinju se u hram dibonski, na uzviice da plau; nad Nebom i nad Medebom Moab narie! Sve su glave ostriene, a sve brade obrijane;

3 na ulicama oblae vree, na njegovim krovovima leleu! Na njegovim trgovima svi nariu i suze prolijevaju.

4 Jauu Hebon i Eleala, do Jahasa jauk se uje. Zato dru bokovi Moabu, strepi dua njegova;

5 srce Moabovo jeca, bjegunci mu idu do Soara. Da, uz brdo Luhit uspinju se plaui; putem horonajimskim razlijee se jauk nad propau.

6 Da! Vode nimrimske postadoe pustinja: trava usahla, bilja nestalo, zelenila vie nema.

7 Zato steevinu koju stekoe i ono to pritedjee nose preko Potoka vrba.

8 Da! Jauk se razlijee po kraju moapskom: kukanje mu do Eglajima, kukanje mu do Beer Elima.

9 Da! Vode dimonske krvi su pune, i jo jednu nesreu dodajem Dimonu: jednog lava na moapske bjegunce i na preivjele u zemlji.

Continuar Lendo