Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 21

1 Prorotvo primorskoj pustinji. Kao to vihori, hujei nad Negebom, dolaze iz pustinje, kraja strahotna

2 – otkri mi se u stranom vienju – tako pljaka pljaka, pustonik pustoi. "Navali, Elame, opsjedni, Medijo! Dokrajit u sve jauke."

3 Zato bedra moja probadaju grevi; bolovi me spopadaju k'o trudovi porodilju; od smuenosti ogluih, od straha obnevidjeh.

4 Srce mi dre, groza me obuze, sumrak za kojim eznuh postade mi uas.

5 Postavljaju stol, prostiru stolnjak, jede se i pije … Ustajte, knezovi, maite tit!

6 Jer Gospod mi ovako ree: "Idi, postavi straara! to vidi, nek' javi.

7 Vidi li konjanike, jahae udvojene, jahae na magarcima, jahae na devama, neka dobro pazi s panjom napetom!"

8 A straar viknu: "Povazdan, Gospodaru, stojim na straarnici, itavu no na strai prostojim."

9 I gle, dolaze konjanici, jahai udvojeni. Oni mi viknue, oni rekoe: "Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbie."

10 Omlaeno ito, edo gumna moga, to uh od Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova, objavih vam!

11 Prorotvo o Edomu. Viu mi iz Seira: "Straaru, koje je doba noi? Straaru, koje je doba noi?"

12 Straar odgovori: "Dolazi jutro, a zatim opet no. Hoete li pitati, pitajte, vratite se, doite!"

13 Prorotvo o Arapima. U ikarama pustinjskim poivate, dedanske karavane.

14 Vodu iznesite pred edne, stanovnici zemlje temske, iziite s kruhom pred bjegunca.

15 Pred maevima bjee oni, pred maem trgnutim, pred lukom zapetim, pred bojem estokim.

16 Da, ovako mi ree Gospod: "Jo jedna godina, godina nadniarska, i nestat e sve slave Kedrove.

17 A od mnogobrojnih strijelaca meu hrabrim sinovima Kedrovim malo e ih ostati." Tako je govorio Jahve, Bog Izraelov.

Continuar Lendo