Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 22

1 Prorotvo o Dolini vienja: to ti je da uzlazi sav na krovove,

2 grade pun vreve, grade buni, grade razigrani? Pobijeni tvoji ne padoe od maa, nit' u boju poginue mrtvi tvoji;

3 glavari svi ti zajedno pobjegoe, u ropstvo padoe luka ne napevi. Zasunjeni su svi tvoji knezovi, zalud umakoe daleko.

4 Zato velim: "Ostavite me, zaplakat u gorko; nemojte me tjeiti zbog unitenja naroda moga."

5 Jer ovo je dan pometnje i rasula od Jahve, Gospoda nad Vojskama. U Dolini vienja zid se rui, vapaj za pomo die se u goru.

6 Elam tobolac uzima, Aram konja jae, a Kir tit otkriva.

7 Krasne doline tvoje pune su bojnih kola, konjanici stiu pred vrata.

8 Tako pada Judi zatita. U onaj dan svrnuo si pogled na oruje u umskoj kui.

9 Vidjeste da u gradu Davidovu ima mnogo pukotina. Sabraste vodu iz Donjega ribnjaka.

10 Prebrojiste kue jeruzalemske, poruiste kue da zid uvrstite.

11 Izmeu dva zida nainiste spremite za vodu iz starog ribnjaka. Ali se ne obazreste na Tvorca, nit' vidjeste onog to davno sve smisli.

12 Gospod, Jahve nad Vojskama, pozivae vas u dan onaj da plaete i tugujete, da obrijete glave i pripaete kostrijet.

13 A gle: radost i veselje, ubijaju goveda i kolju ovce; jedu meso i piju vino: "Jedimo i pijmo, jer sutra nam je mrijeti."

14 Ali Jahve nad Vojskama objavi mi: "Dok ne umrete, grijeh taj nee vam se oprostiti", ree Jahve, Gospod nad Vojskama.

15 Ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama: "Hajde, idi k onom dvorjaninu, k ibni, nadstojniku dvora,

16 koji klee sebi grob na uzvisini i u stijeni sebi prebivalite usijeca: 'to tu posjeduje i koga tu ima da sebi klee grobnicu?'

17 Gle, Jahve e te baciti daleko udarcem jednim jedinim, snano e te uhvatiti,

18 smotat e te u klupko, kao loptu te baciti po zemlji irokoj! Ondje ti e umrijeti, s kolima to ti bijahu na slavu, ti, sramoto dvoru svoga gospodara!"

19 Liit u te tvoje slube, otjerat te sa tvog mjesta;

20 i pozvat u svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina.

21 Obui u mu tvoju haljinu, tvojim u ga pojasom opasat', tvoju u mu vlast predati u ruke te e biti otac iteljima jeruzalemskim i kui Judinoj.

22 Metnut u mu na plea klju od kue Davidove: kad otvori, nitko nee zatvoriti, kad zatvori, nitko nee otvoriti.

23 Kao klin zabit u ga na tvrdu mjestu; i postat e prijesto slave domu oca svojega.

24 O njega e se vjeati sva slava njegova doma oinskog, izdanci i potomstvo, sve malo posue, od zdjelica do upova.

25 U onaj dan – rije je Jahve nad Vojskama – izvui e se klin zabijen na tvrdu mjestu, slomit e se i pasti. I sav teret to je visio na njemu razbit e se, jer je Jahve govorio.

Continuar Lendo