Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 24

1 Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice, raspruje stanovnike njene.

2 Sveenik e biti k'o i narod, gospodar k'o i sluga, gospodarica k'o i slukinja, prodava k'o i kupac, zajmodavac k'o i zajmoprimac, vjerovnik k'o i dunik.

3 Opustoena e biti zemlja, opljakana sasvim, jer je Jahve odluio.

4 Zemlja tui, vene, svijet gine, gasne, nebo sa zemljom propada.

5 Oskvrnjena je zemlja pod iteljima svojim, jer prestupie Zakon, pogazie odredbu, Savez vjeni razvrgoe.

6 Zato prokletstvo prodire zemlju, okajavaju stanovnici njeni. Zato su sagani itelji zemljini i malo je ljudi preostalo.

7 Vino tuguje, loza vene, uzdiu svi to bijahu srca vesela.

8 Prestalo je veselje uz bubnje, zamrla je graja razigrana; umukla je glazba citara.

9 Ne pije se vie vino uz pjesmu, ogrknu pie silovito.

10 Razoren je grad nitavila, zatvoren ulaz svim kuama.

11 Jauk po ulicama zbog vina, nesta svakog veselja, radost je iz zemlje prognana.

12 Tek pusto ostade u gradu, u trijeske smrskana su vrata.

13 Jer tako se zbiva na zemlji, meu narodima, kao kad se oberu masline il' paljetkuje groe nakon berbe.

14 Oni glas podiu, kliu od radosti; uznose s mora veliajnost Jahvinu.

15 I na istoku ime Jahve slave oni, na otocima mora ime Jahve, Boga Izraelova.

16 S kraja zemlje ujemo pjesme: "Slava Pravedniku!" Ali ja kaem: "Propadoh! Propadoh! Jao meni! Vjerolomci se iznevjerie, nevjerom se, vjerolomci, iznevjerie."

17 Strava, jama, zamka tebi, itelju zemlje:

18 tko pred glasom strave utee u jamu e upasti; tko se iz jame izvue zamka e ga uhvatit'. Da, otvorit e se ustave u visini i zatresti zemlji temelji.

19 Zemlja e se grozno razbiti, zemlja e se strano raspui, zemlja e se silno uzdrmati,

20 zemlja e zateturati poput pijanca, zanjihat se poput kolibe; toliko e joj oteati bezakonje njeno da e pasti i nee vie ustati.

21 I dogodit e se u onaj dan: Jahve e kazniti u visini Vojsku nebesku, a na zemlji sve kraljeve zemaljske;

22 bit e sakupljeni i zasunjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kanjeni.

23 Pocrvenjet e mjesec, postidjet se sunce, jer e kraljevati Jahve nad Vojskama na gori Sionu i u Jeruzalemu i Slava e mu sjati pred starjeinama.

Continuar Lendo