Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 27

1 U onaj dan kaznit e Jahve maem ljutim, velikim i jakim Levijatana, zmiju hitru, Levijatana, zmiju vijugavu, i ubit e zmaja morskoga.

2 U onaj dan pjevajte mu, vinogradu vinorodnom:

3 Ja, Jahve, njega uvam, svaki as ga zalijevam, i da ga tko ne oteti, danju i nou straim.

4 Nema gnjeva u meni! Nek' se trnje i dra samo pojavi, protiv njega ustat u u boj, svega u ga sagati!

5 Ili u moje nek' doe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!

6 Dolaze dani kad e se ukorijeniti Jakov, razgranit' se i procvasti Izrael, i sav svijet plodovima napuniti.

7 Je li ga udario kako udari one koji njega udarahu? Je li ga ubio kako ubi one koji njega ubie?

8 Za kaznu ga potjera, izagna, odnese ga silnim dahom svojim u dan istonjaka.

9 Tako e se okajati bezakonje Jakovljevo; a ovo je sve plod oprotenja grijeha njegova. Neka se smrve svi kamenovi rtvenika kao to se u prah drobi kreno kamenje! Nek' se vie ne diu aere i sunani stupovi!

10 Jer opustje tvrdi grad, naselje je poharano, naputeno kao pustinja. Telad ondje pase – lei ondje, grmlje brsti.

11 Kad mu se osue grane, lome ih, dolaze ene i oganj pale. Jer to je narod nerazuman, zato ga nee aliti Stvoritelj, Tvorac mu se nee smilovati.

12 Jahve e u dan onaj klasje vrijei od Eufrata do Potoka egipatskog, i bit ete pobrani jedan po jedan, djeco Izraelova.

13 U onaj dan zatrubit e velika trublja, i doi e izgubljeni u zemlji asirskoj, i koji bijahu izgnani u zemlju egipatsku, i poklonit e se Jahvi na Svetoj gori, u Jeruzalemu.

Continuar Lendo