Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 34

1 Pristupite, puci, da ujete, pomno sluajte, narodi; uj, zemljo, i sve to te ispunja, krue zemaljski i sve to raste po tebi!

2 Jer razgnjevi se Jahve na sve narode, razjari se na svu vojsku njihovu. Izrui ih unitenju, pokolju ih predade.

3 Lee njihovi pobijeni, smrad se die od trupla mnogih, krv gorama protee,

4 raspade se sva vojska nebeska. Nebesa se svie kao knjiga i pada sva njihova vojska k'o to lozov list otpada, k'o to se trusi lie smokovo.

5 Jer na nebu je opijeni ma moj: gle, na Edom on se obara da kazni narod to ga prokleh.

6 Ma Jahvin krvlju je opijen, omaen pretilinom, krvlju janjeom i jareom, pretilinom bubrega ovnujskih. Jer Jahvi se u Bosri rtva prinosi, veliko klanje u zemlji edomskoj.

7 S njima e biti poklani bivoli i junad s bikovima. Zemlja e se njihovom napojiti krvlju, i praina njihova omastit' pretilinom,

8 jer Jahvi je ovo dan odmazde, godina naplate da Sion osveti.

9 Potoci se njegovi obru u smolu, praina njegova u sumpor, i zemlja e mu postat smola gorea.

10 Ni nou ni danju ugasit' se nee, dim e joj se dizati dovijeka, iz koljena u koljeno pusta e ostati, za vjekove vjekova nitko nee prolaziti njome.

11 Zaposjest e je je i aplja, sova i gavran prebivat e u njoj. Rastegnut e nad njom ue pustoi i visak praznine.

12 Ondje e se nastaniti jarci, nee biti vie plemia njezinih, ondje se vie nee proglaavat' kraljevi, svi e joj knezovi biti uniteni.

13 Nii e trnje u njenim dvorcima, u tvravama kopriva i striak, ona e biti jazbina agljima, leaj nojevima.

14 Ondje e se sretat divlje make s hijenama, jarci e dozivati jedan drugoga; ondje e se odmarati Lilit naav poivalite.

15 Ondje e se gnijezditi guja, odlagati jaja, leat' na njima, u sjeni ih tvojoj izlei; onamo e slijetati jastrebovi jedan za drugim.

16 Istraujte u knjizi Jahvinoj i itajte, nijedno od tog ne izosta, jer usta njegova tako naredie i duh njegov njih sakupi.

17 Jer on im je drijeb bacio i ruka im njegova uetom zemlju odmjeri: dovijeka e je oni posjedovati, od koljena do koljena nju e obitavati.

Continuar Lendo