Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 40

1 "Tjeite, tjeite moj narod, govori Bog va.

2 Govorite srcu Jeruzalema, viite mu da mu se ropstvo okona, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje."

3 Glas vie: "Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu naemu.

4 Nek' se povisi svaka dolina, nek' se spusti svaka gora i breuljak. to je neravno, nek' se poravna, strmine nek' postanu ravni.

5 Otkrit e se tada Slava Jahvina i svako e je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila."

6 Glas nalae: "Vii!" Odgovorih: "to da viem?" – "Svako je tijelo k'o trava, k'o cvijet poljski sva mu draest.

7 Sahne trava, vene cvijet, kad dah Jahvin preko njih proe. Doista, narod je trava.

8 Sahne trava, vene cvijet, ali rije Boga naeg ostaje dovijeka."

9 Na visoku se uspni goru, glasnie radosne vijesti, Sione! Podigni snano svoj glas, glasnie radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: "Evo Boga vaega!"

10 Gle, Gospod Jahve dolazi u moi, miicom svojom vlada! Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada.

11 Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naruju i briljivo njeguje dojilice.

12 Tko je akom izmjerio more i nebesa premjerio pedljem? Tko je mjericom izmjerio zemlju i planine na mjerila, a tezuljom bregove?

13 Tko je pokrenuo duh Jahvin, koji ga je uputio savjetnik?

14 S kim se on posvjetova, tko je njemu mudrost ulio, nauio ga putovima pravde? Tko li ga je nauio znanju, pokazao mu put k umnosti?

15 Gle, narodi su kao kap iz vjedra, vrijede kao prah na tezulji. Otoci, gle, lebde poput truna!

16 Libanon je malen za lomau, a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.

17 Svi narodi k'o nita su pred njim, nitavilo su njemu i praznina.

18 S kime ete prispodobit' Boga? I s kakvim ga likom usporedit'?

19 Ljeva lijeva idol, zlatar ga pozlauje i lijeva od srebra lanie.

20 Siromah za prinos bira drvo koje ne trune; i vjeta trai umjetnika. da mu naini kip nepomian.

21 Zar ne znate? Zar niste uli? Nije li vam odiskona otkriveno? Zar niste shvatili tko zasnova zemlju?

22 On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao ator za stan razapeo.

23 On obraa u nita knezove, unitava suce zemaljske.

24 Tek to su zasaeni, tek to su posijani, tek to im stabljika u zemlju korijen prui, on puhne na njih i oni posahnu, vihor ih k'o pljevu raznese.

25 "S kime ete mene prispodobit', tko mi je ravan?" – kae Svetac.

26 Podignite oi i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu.

27 Zato kae, Jakove, i ti, Izraele, govori: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmie moja pravica?"

28 Zar ne zna? Zar nisi uo? Jahve je Bog vjeni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.

29 Umornome snagu vraa, jaa nemonoga.

30 Mladii se more i malaku, iznemogli, momci posru.

31 Al' onima to se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, tre i ne sustaju, hode i ne more se.

Continuar Lendo