Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 51

1 ujte me, vi koji za pravdom teite, koji Jahvu traite; pogledajte stijenu iz koje ste isjeeni i jamu duboku iz koje ste izvaeni.

2 Pogledajte oca svoga Abrahama i Saru koja vas porodi! Jest, sam bijae kad sam ga pozvao, al' sam ga blagoslovio i umnoio."

3 Jest, Jahvi se saalio Sion, saalile mu se njegove razvaline. Pustaru e njegovu uiniti poput Edena, a stepu poput Vrta Jahvina. Klicanje i radost njim e odjekivat', i zahvalnice i glas hvalospjeva.

4 "Pomno me sluaj, pue moj, poujte me, narodi! Jer od mene Zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima.

5 Brzo e stii pravda moja, moje e spasenje doi kao svjetlost. Moja e miica suditi narodima. Mene oekuju otoci i u moju se miicu uzdaju.

6 K nebu oi podignite, na zemlju dolje pogledajte. K'o dim e se rasplinut' nebesa, zemlja e se k'o haljina istroit', kao komarci nestat e joj itelji. Ali e spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj nee biti kraja.

7 Posluajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plaite se uvreda!

8 Jer moljac e ih razjesti kao haljinu, crv e ih rastoiti kao vunu. Ali e pravda moja trajati dovijeka i spas moj od koljena do koljena."

9 Probudi se! Probudi se! Opai se snagom, miice Jahvina! Probudi se, kao u dane davne, za drevnih narataja. Nisi li ti rasjekla Rahaba i probola Zmaja?

10 Nisi li ti isuila more, vodu velikog bezdana, i od dubine morske put nainila da njime prolaze otkupljeni?

11 Vratit e se oni to ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doi e na Sion. Vjena e srea biti nad glavama, pratit e ih klicanje i radost, nestat e tuge i jecaja.

12 Ja, ja sam tjeitelj va. Tko si ti da se boji smrtna ovjeka i sina ovjejeg, koji je kao trava?

13 Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepi, svaki dan, od tlaiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uniti. Ali gdje je sad jarost tlaiteljeva?

14 Doskora e biti slobodan suanj, nee umrijeti u jami, niti e mu kruha nedostajati.

15 Jer, ja sam Jahve, Bog tvoj, koji burkam more da mu valovi bue, ime mi je Jahve nad Vojskama.

16 Svoje sam ti rijei stavio u usta, u sjenu svoje ruke sakrio sam te kad sam razastro nebesa, utemeljio zemlju i rekao Sionu: "Ti si narod moj!"

17 Probudi se, probudi se, ustani, Jeruzaleme! Ti koji si pio iz ruke Jahvine au gnjeva njegova. Ispio si pehar opojni, do dna ga iskapio.

18 Od svih sinova koje je rodio ne bjee nikog da ga vodi; od svih sinova koje je podigao ne bjee nikog da ga pridri.

19 Ovo te dvoje pogodilo – tko da te poali? – pohara i rasap, glad i ma – tko da te utjei?

20 Sinovi ti lee obamrli po uglovima svih ulica, kao antilopa u mrei, puni gnjeva Jahvina, prijetnje Boga tvojega.

21 Zato uj ovo, bijednie, pijan, ali ne od vina.

22 Ovako govori Jahve, Gospod tvoj, tvoj Bog, branitelj tvoga naroda: "Iz ruke ti, evo, uzimam au opojnu, pehar gnjeva svojega: nee ga vie piti.

23 Stavit u je u ruke tvojim tlaiteljima, onima koji su ti govorili: 'Prigni se da prijeemo!' I ti si im lea kao tlo podmetao, kao put za prolaznike.

Continuar Lendo