Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 52

1 Probudi se! Probudi se! Odjeni se snagom, Sione! Odjeni se najsjajnijim haljinama, Jeruzaleme, grade sveti, jer vie nee k tebi ulaziti neobrezani i neisti.

2 Otresi prah sa sebe, ustani, izgnani Jeruzaleme! Skini okov sa svog vrata, izgnana keri sionska."

3 Jest, ovako govori Jahve: "Bili ste prodani nizato i bit ete otkupljeni bez novaca."

4 Jest, ovako govori Gospod Jahve: "Moj je narod siao neko u Egipat da se ondje nastani kao stranac, potom ga Asirci nizato potlaie.

5 Ali sada, emu sam ja ovdje – rije je Jahvina – kad je moj narod bio bez razloga porobljen, a gospodari njegovi likuju – rije je Jahvina – i bez prestanka se danomice ime moje huli.

6 Zato e narod moj poznati moje ime i shvatit e u onaj dan da sam ja koji govorim: 'Evo me!'"

7 Kako su ljupke po gorama noge glasonoe radosti koji oglaava mir, nosi sreu, i spasenje navijeta govore Sionu: "Bog tvoj kraljuje!"

8 uj, straari ti glas podiu, zajedno svi kliu od radosti, jer na svoje oi vide gdje se na Sion vraa Jahve.

9 Radujte se, kliite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utjeio narod svoj i otkupio Jeruzalem.

10 Ogolio je Jahve svetu svoju miicu pred oima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga naega.

11 Odlazite, odlazite, iziite odatle, ne dotiite nita neisto! Iziite iz njegove sredine! Oistite se, vi koji nosite posude Jahvine!

12 Jer neete izii u hitnji, niti ete ii bjeei, jer e vam prethodnica biti Jahve, a zalaznica Bog Izraelov!

13 Gle, uspjet e Sluga moj, podignut e se, uzvisit' i proslaviti!

14 Kao to se mnogi uasnue vidjevi ga – tako mu je lice bilo neljudski iznakaeno te oblijem vie nije naliio na ovjeka –

15 tako e on mnoge zadiviti narode i kraljevi e pred njim usta stisnuti vide' ono o emu im nitko nije govorio, shvaaju' ono o emu nikad uli nisu:

Continuar Lendo