Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 54

1 Klii, nerotkinjo, koja nisi raala; podvikuj od radosti, ti to ne zna za trudove! Jer osamljena vie djece ima negoli udata, kae Jahve.

2 Rairi prostor svog atora, razastri, ne tedi platna svog prebivalita, produi mu ueta, kolie uvrsti!

3 Jer proirit e se desno i lijevo. Tvoje e potomstvo zavladat' narodima i napuit e opustjele gradove.

4 Ne boj se, nee se postidjeti; na srami se, nee se crvenjeti. Zaboravit e sramotu svoje mladosti i vie se nee spominjati rugla udovitva svoga.

5 Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove.

6 Jest, k'o enu ostavljenu, u dui ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti ena svoje mladosti, pita Bog tvoj.

7 "Za kratak trenutak ostavih tebe, al' u suuti velikoj opet u te prigrliti.

8 U provali srdbe sakrih naas od tebe lice svoje, al' u ljubavi vjenoj smilovah se tebi," govori Jahve, tvoj Otkupitelj.

9 "Bit e mi k'o za Noinih dana, kad se zakleh da vode Noine nee vie preplaviti zemlju; tako se zaklinjem da se vie neu na tebe srditi nit' u ti prijetiti.

10 Nek' se pokrenu planine i potresu brijezi, al' se ljubav moja nee odma' od tebe, nit' e se pokolebati moj Savez mira," kae Jahve koji ti se smilovao.

11 "O nevoljnice, vihorom vitlana, neutjena, gle, postavit u na smaragd tvoje kamenje i na safir tvoje temelje.

12 Od rubina dii u ti krunita, vrata tvoja od prozirca, ograde ti od dragulja.

13 Svi e ti sinovi Jahvini biti uenici, i velika e biti srea djece tvoje.

14 Na pravdi e biti zasnovana. Odbaci tjeskobu, nema se ega bojati, odbaci strah jer ti se nee primai.

15 Ako li te napadnu, nee doi od mene; tko se na te digne, zbog tebe e pasti.

16 Gle, ja sam stvorio kovaa koji raspaljuje eravu i vadi iz nje oruje da ga kuje. Ali stvorih i zatornika da unitava.

17 Nee uspjeti oruje protiv tebe skovano. Dokazat e da je zao svaki jezik to na te udari na sudu. To je batina slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene" – rije je Jahvina.

Continuar Lendo