Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 55

1 "O svi vi koji ste edni, doite na vodu; ako novaca i nemate, doite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!

2 Zato da troite novac na ono to kruh nije i nadnicu svoju na ono to ne siti? Mene posluajte, i dobro ete jesti i sona ete uivati jela.

3 Priklonite uho i k meni doite, posluajte, i dua e vam ivjeti. Sklopit u s vama Savez vjean, Savez milosti Davidu obeanih."

4 Evo, uinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima.

5 Evo, pozvat e narod koji ne poznaje, i narod koji te ne zna dohrlit e k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.

6 Traite Jahvu dok se moe nai, zovite ga dok je blizu!

7 Nek' bezbonik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek' se vrati Gospodu, koji e mu se smilovati, k Bogu naem jer je velikoduan u pratanju.

8 "Jer misli vae nisu moje misli i puti moji nisu vai puti," rije je Jahvina.

9 "Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaih putova, i misli moje iznad vaih misli."

10 "Kao to dadi i snijei s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijau i kruha za jelo,

11 tako se rije koja iz mojih usta izlazi ne vraa k meni bez ploda, nego ini ono to sam htio i obistinjuje ono zbog ega je poslah."

12 Da, s radou ete otii i u miru ete biti voeni. Gore e i brda klicati od radosti pred vama i sva e stabla u polju pljeskati.

13 Umjesto trnja rast e empresi, umjesto koprive mirta e nicati. I bit e to Jahvi na slavu, kao znak vjean, neprolazan.

Continuar Lendo