Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 57

1 Pravednik gine, i nitko ne mari. Uklanjaju ljude pobone, i nitko ne shvaa. Da, zbog zla uklonjen je pravednik

2 da bi uao u mir. Tko god je pravim putem hodio poiva na svom leaju.

3 Pristupite sad, sinovi vraarini, leglo preljubniko i bludniko!

4 S kim se podrugujete, na koga razvaljujete usta i komu jezik plazite? Niste li vi porod grean i leglo laljivo?

5 Vi koji se raspaljujete meu hraem, pod svakim zelenim drvetom, rtvujui djecu u dolinama i u rasjelinama stijena! <p>

6 Dio je tvoj meu oblucima potonim, oni, oni su batina tvoja. Njima izlijeva ljevanicu, njima prinosi darove! Zar da se time ja utjeim?

7 Na gori visokoj, uzdignutoj, svoj si leaj postavila i popela se onamo da prinosi rtvu klanicu.

8 Za vrata i dovratke metnula si spomen svoj; daleko od mene svoj leaj raskriva, penje se na nj i iri ga. Pogaala si se s onima s kojima si voljela lijegati, sve si vie bludniila s njima gledaju' im muku snagu.

9 S uljem za Molekom tri, s pomastima mnogim, nadaleko posla glasnike svoje, strovali ih u Podzemlje.

10 Iscrpljena si od tolikih lutanja, al' nisi rekla: "Beznadno je!" Snagu si svoju nanovo nala te nisi sustala.

11 Koga si se uplaila i pobojala da si se iznevjerila, da se vie nisi mene spominjala, niti si me k srcu uzimala? utio sam, zatvarao oi, zato me se nisi bojala.

12 Ali u objavit' o tvojoj pravdi i djela ti tvoja nee koristiti.

13 Kad uzme vikati, nek' te izbave kipovi koje si skupila, sve e ih vjetar raznijeti, vihor e ih otpuhnuti. A tko se u me uzda, batinit e zemlju i zaposjest e svetu goru moju.

14 Govorit e se: Naspite, naspite, poravnajte put! Uklonite zapreke s puta mog naroda!

15 Jer ovako govori Vinji i Uzvieni, koji vjeno stoluje i ime mu je Sveti: "U prebivalitu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i s potlaenim i ponienim, da oivim duh smjernih, da oivim srca skruenih.

16 Jer neu se prepirati dovijeka ni vjeno se ljutiti: preda mnom bi podlegao duh i due to sam ih stvorio.

17 Zbog grijeha lakomosti njegove razgnjevih se, udarih ga i sakrih se rasren. Ali on okrenu za srcem svojim

18 i vidjeh putove njegove. Izlijeit u ga, voditi i utjeit' one to s njime tuguju –

19 stavit u hvalu na usne njihove. Mir, mir onom tko je daleko i tko je blizu," govori Jahve, "ja u te izlijeiti."

20 Al' opaki su poput mora uzburkanog koje se ne moe smiriti, valovi mu mulj i blato izmeu.

21 "Nema mira grenicima!" govori Bog moj.

Continuar Lendo