Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 60

1 Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina.

2 A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom.

3 K tvojoj svjetlosti koraaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja.

4 Podigni oi, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, keri ti nose u naruju.

5 Gledat e tad i sjati radou, igrat e srce i irit' se, jer k tebi e potei bogatstvo mora, blago naroda k tebi e pritjecati.

6 Mnotvo deva prekrit e te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi e iz ebe doi donosei zlato i tamjan i hvale Jahvi pjevajui.

7 Sva stada kedarska u tebi e se sabrati, ovnovi nebajotski bit e ti na slubu. Penjat e se k'o ugodna rtva na moj rtvenik, proslavit u Dom Slave svoje!

8 Tko su oni to lebde poput oblaka, k'o golubovi prema golubinjacima svojim?

9 Da, to se zbog mene sabiru brodovi, lae su tarike pred njima da izdaleka dovezu tvoje sinove, a s njima srebro njihovo i zlato, zbog imena Jahve, Boga tvojega, zbog Sveca Izraelova koji te proslavi.

10 Zidine e tvoje obnoviti stranci i kraljevi njihovi sluit e ti. U svojoj srdbi ja sam te udario, al' u svojoj naklonosti opet ti se smilovah.

11 Vrata e tvoja biti otvorena svagda, ni danju ni nou nee se zatvarati, da propuste k tebi bogatstva naroda s kraljevima koji ih vode.

12 Jer propast e narod i kraljevstvo koje ti ne bude htjelo sluiti, i ti e se narodi sasvim zatrti.

13 K tebi e doi slava Libanona, empresi, jele i brijestovi skupa, da ukrase prostor mojega Svetita, podnoje e moje proslaviti!

14 K tebi e, sagnuti, dolaziti sinovi tvojih tlaitelja, pred noge ti padat' koji te prezirahu. Nazivat e te Gradom Jahvinim, Sionom Sveca Izraelova.

15 Zato to si bio ostavljen, omraen, izbjegavan, uinit u te vjenim ponosom, radou od koljena do koljena.

16 Ti e sisati mlijeko naroda, sisat e grudi kraljeva. I znat e da sam ja, Jahve, Spasitelj tvoj, Silni Jakovljev, tvoj Otkupitelj.

17 Mjesto mjedi, donijet u zlato; mjesto eljeza, donijet u srebro; mjesto drva, mjed; mjesto kamena, eljezo. Za glavara tvoga postavit u Mir, Pravdu za vladara.

18 Vie se nee sluat' o nasilju u tvojoj zemlji ni o pustoenju i razaranju na tvojem podruju. Zidine e svoje nazivati Spasom, Slavom svoja vrata.

19 Nee ti vie sunce biti svjetlost danju nit' e ti svijetlit' mjeseina, nego e Jahve biti tvoje vjeno svjetlo i tvoj e Bog biti tvoj sjaj.

20 Sunce tvoje nee vie zalaziti nit' e ti mjesec pomrati, jer e Jahve biti tvoje vjeno svjetlo, i okonat e se dani tvoje alosti.

21 Svi u tvom narodu bit e pravednici i posjedovat e zemlju dovijeka, mog nasada izdanci, mojih ruku djelo, da bih se u njima proslavio.

22 Od najmanjega postat e tisua, od neznatnoga moan narod. Ja, Jahve, govorio sam; u pravo u vrijeme izvriti.

Continuar Lendo