Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 61

1 Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i osloboenje sunjevima;

2 da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga naega; da razveselim oaloene na Sionu

3 i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha alosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha oajna. I zvat e ih Hrastovima pravde, Nasadom Jahvinim – na slavu njegovu.

4 Oni e nanovo dii drevne razvaline, sazdati opet mjesta poharana, ruevine prolih pokoljenja.

5 Tuinci e doi da vam stada pasu, stranci e vam biti ratari i vinogradari.

6 A vas e zvati "Sveenici Jahvini", nazivat e vas "Slubenici Boga naega". Uivat ete bogatstva naroda, blagom se njihovim diiti.

7 Dvostruka bijae njihova sramota – rug i prezir bijahu im batina – zato e u zemlji svojoj batinit' dvostruko, njihova e biti radost vjeita.

8 Jer ja, Jahve, ljubim pravdu, a mrzim grabe nepravedni. Vjerno u ih nagraditi i sklopiti s njima Savez vjeni.

9 Slavno e im biti sjeme meu pucima i potomstvo meu narodima. Tko god ih vidi, prepoznat e da su sjeme to ga Jahve blagoslovi.

10 Radou silnom u Jahvi se radujem, dua moja klie u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu platem pravednosti, kao enik kad sebi vijenac stavi il' nevjesta kad se uresi nakitom.

11 Kao to zemlja tjera svoje klice, kao to u vrtu nie sjemenje, uinit e Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.

Continuar Lendo