Connect with us

Bíblia CROAT

Isaías 62

1 Sionu za ljubav neu utjeti, Jeruzalema radi neu mirovati dok pravda njegova ne zasine k'o svjetlost, dok njegovo spasenje ne plane k'o zublja.

2 I puci e vidjet' tvoju pravednost, i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat e te novim imenom to e ga odrediti usta Jahvina.

3 U Jahvinoj e ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.

4 Nee te vie zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustoenom, nego e te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata, jer ti si milje Jahvino i zemlja e tvoja imat' supruga.

5 Kao to se mladi eni djevicom, tvoj e se graditelj tobom oeniti; i kao to se enik raduje nevjesti, tvoj e se Bog tebi radovati.

6 Na zidine tvoje, Jeruzaleme, straare sam postavio: ni danju ni nou ne smiju zautjeti. O, vi koji podsjeate Jahvu, vama nema poinka!

7 I ne dajte mu mira dok ne obnovi Jeruzalem, dok ga opet slavom na zemlji ne uini.

8 Zakle se Gospod desnicom i miicom svojom snanom: "Neu vie dati ita tvoga za hranu neprijateljima. Nee vie tuinci piti tvoga vina o kojem si teko radio.

9 Neka ga jedu oni koji su ga eli i neka hvale Jahvu, neka ga piju oni to su ga trgali u predvorju mojega Svetita!"

10 Proite, proite kroz vrata, poravnajte put narodu! Nasipajte, nasipajte cestu, uklonite s nje kamenje. Podignite stijeg narodima!

11 Evo, Jahve oglasuje do nakraj zemlje: "Recite keri sionskoj: Evo, dolazi tvoj spasitelj. Evo, s njim naplata njegova i njegova nagrada ispred njega!

12 Oni e se zvati 'Sveti narod', 'Otkupljenici Jahvini'. A tebe e zvati 'Traeni' – 'Grad neostavljeni'."

Continuar Lendo