Connect with us

Bíblia CROAT

Jeremias 47

1 Rije koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Filistejcima prije nego to faraon osvoji Gazu.

2 Ovako ree Jahve: "Evo, vode se diu sa Sjevera i kao nabujali brzaci poplavljuju zemlju i sve to je na njoj, gradove i sve njihovo puanstvo. I ljudi vapiju, i kukaju svi itelji zemlje,

3 uz tutanj kopita njegove drebadi, uza tropot kola i tresku tokova. Oci vie ne mare za djecu svoju jer su im ruke klonule

4 zbog dana to osvanu da Filistejce istrijebi, da zatre Tiru i Sidonu sve do posljednjeg pomagaa. Jer Jahve istrebljuje Filistejce, i sav ostatak otoja kaftorskog.

5 Gazi e biti obrijana glava, razoren Akelon. A ti, Adode, ostae Anakovaca, dokle e te tuga razdirati?

6 Jao, mau Jahvin, kad li e se smiriti? Vrati se u korice, stani i poini!"

7 Ali kako da se smiri, kad Jahvina ruka njime zapovijeda: na Akelon i na morski al on ga isuka.

Continuar Lendo