Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 1

1 Bijae neko u zemlji Usu ovjek po imenu Job. Bio je to ovjek neporoan i pravedan: bojao se Boga i klonio zla.

2 Rodilo mu se sedam sinova i tri keri.

3 Imao je sedam tisua ovaca, tri tisue deva, pet stotina jarmova goveda, pet stotina magarica i veoma mnogo sluinadi. ovjek taj bijae najugledniji meu svim istonjacima.

4 Sinovi su njegovi obiavali naizmjence prireivati gozbe kod jednoga od njih, svaki u svoj dan, te su pozivali svoje tri sestre da jedu i piju s njima.

5 A kad bi se izredali s gozbama, Job bi ih pozvao na oienje. Uranio bi izjutra i prinio paljenice za svakog od njih; mislio je: "Tko zna nisu li mi sinovi grijeili i u srcu Boga hulili!" Tako je Job svagda inio.

6 Jednoga dana dou sinovi Boji da stanu pred Jahvu, a meu njima pristupi i Satan.

7 Jahve tad upita Satana: "Odakle dolazi?" – "Evo prooh zemljom i obioh je", odgovori on.

8 Nato e Jahve: "Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. ovjek je to neporoan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!"

9 A Satan odgovori Jahvi: "Zar se Job uzalud Boga boji?

10 Zar nisi ogradio njega, kuu mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnoila po zemlji.

11 Ali prui jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice e te prokleti!"

12 "Neka ti bude! – ree Jahve Satanu. – Sa svime to ima radi to ti drago; samo ruku svoju na nj ne dii." I Satan ode ispred lica Jahvina.

13 Jednoga dana, dok su Jobovi sinovi i keri jeli i pili vino u kui najstarijeg brata,

14 doe glasnik k Jobu i ree: "Tvoji su volovi orali a magarice pokraj njih pasle,

15 kad iznenada Sabejci navalie na njih i otee ih, pobivi momke otrim maem. Jedini ja utekoh da ti ovo javim."

16 Dok je on jo to govorio, doe drugi i ree: "Oganj Boji udari s neba, spali tvoje ovce i pastire te ih prodrije. Jedini ja utekoh da ti javim."

17 Dok je jo govorio, doe trei i ree: "Kaldejci navalie sa tri ete na tvoje deve i otee ih, pobivi momke otrim maem. Jedini ja utekoh da ti javim."

18 Dok je ovaj jo govorio, doe etvrti i ree: "Tvoji su sinovi i keri jeli i pili vino u kui najstarijeg brata.

19 I gle, vjetar se silan die iz pustinje, udari na sva etiri ugla kue, obori je na djecu te ona zaglavie. Jedini ja utekoh da ti javim."

20 Tad ustade Job, razdrije haljinu na sebi, obrija glavu pa niice pade na zemlju, pokloni se

21 i ree: "Go izioh iz krila majina, go u se onamo i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo! Blagoslovljeno ime Jahvino!"

22 Uza sve to, nije sagrijeio Job niti je kakvu ludost protiv Boga izustio.

Continuar Lendo