Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 11

1 Sofar iz Naama progovori tad i ree:

2 "Zar na rijei mnoge da se ne odvrati? Zar e se brbljavac jo i opravdati?

3 Zar e tvoje trice uutkati ljude, zar e ruganje ostat' neizrugano?

4 Rekao si: 'Nauk moj je neporoan, u oima tvojim ist sam i bez ljage.'

5 Ali kada bi Bog htio progovorit' i otvorit usta da ti odgovori

6 kada bi ti tajne mudrosti otkrio koje um nijedan ne moe doumit', znao bi da ti za grijehe raun ite.

7 Moe li dubine Boje proniknuti, dokuiti savrenstvo Svesilnoga?

8 Od neba je vie: to jo da uini? Od eola dublje: to jo da mudruje?

9 Due je od zemlje – ire je od mora!

10 Ako se povue, ako te pograbi, ako na sud preda, tko e mu braniti?

11 Jer on u ovjeku prozire prijevaru, vidi opainu ako i ne gleda.

12 ovjek se bezuman obraa k pameti i divlji magarac uzdi se pokori.

13 Ako li srce svoje ti uspravi i ruke svoje prui prema njemu,

14 ako li zlou iz ruku odbaci i u atoru svom ne da zlu stana,

15 isto e elo moi tad podii, vrst e biti i bojati se nee.

16 Svojih se kunja nee sjeat' vie kao ni vode koja je protekla.

17 Jasnije e tvoj ivot sjat' no podne, tmina e se obratit' u svanue.

18 U uzdanju svom ivjet e sigurno i zatien poivat e u miru.

19 Kad legne, nitko te buniti nee; mnogi e tvoju traiti naklonost.

20 A zlikovcima ugasnut e oi, nee im vie biti utoita: izdahnut', bit e jedina im nada." <p>

Continuar Lendo