Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 23

1 Job progovori i ree:

2 "Zar mi je i danas tualjka buntovna? Teka mu ruka iz mene vapaj budi:

3 o, kada bih znao kako u ga nai, do njegova kako doprijeti prijestolja,

4 pred njim parnicu bih svoju razloio, iz mojih bi usta navrli dokazi.

5 Rad bih znati to bi meni odvratio i razumjeti rije to bi je rekao!

6 Zar mu treba snage velike za raspru? Ne, dosta bi bilo da me on saslua.

7 U protivniku bi vidio pravedna, i parnica moja tad bi pobijedila.

8 Na istok krenem li, nai ga ne mogu; poem li na zapad, ne razabirem ga.

9 Item na sjeveru, al' ga ne opaam; nevidljiv je ako se k jugu okrenem.

10 Pa ipak, on dobro zna put kojim kroim! Neka me kua: ist k'o zlato u izii!

11 Noga mi se stopa njegovih drala, putem sam njegovim iao ne skreu';

12 sluao sam nalog njegovih usana, pohranih mu rijei u grudima svojim.

13 Al' htjedne li togod, tko e ga odvratit'? to zaeli duom, to e ispuniti.

14 Izvrit e to je dosudio meni, kao i sve drugo to je odluio!

15 Zbog toga pred njime sav ustravljen ja sam, i to vie mislim, jae strah me hvata.

16 U komade Bog mi je srce smrvio, uasom me svega proeo Svesilni,

17 premda nisam ni u tminama propao, ni u mraku to je lice moje zastro.

Continuar Lendo