Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 27

1 Job nastavi svoju besjedu i ree:

2 "ivoga mi Boga to mi pravdu krati i Svesilnog koji duu mi zagora:

3 sve dok duha moga bude jo u meni, dok mi dah Boji u nosnicama bude,

4 usne moje nee izustiti zlou niti e la kakva doi na moj jezik.

5 Daleko od mene da vam dadem pravo, nedunost svoju do zadnjeg daha branim.

6 Pravde svoje ja se drim, ne putam je; zbog mojih me dana srce korit' nee.

7 Neka mi dumana kob opakog snae, a mog protivnika udes bezbonikov!

8 emu se nadati moe kad vapije i kada uzdie k Bogu duu svoju?

9 Hoe li uti Bog njegove krikove kada se na njega obori nevolja?

10 Zar e se radovat' on u Svesilnome, zar e Boga svakog asa zazivati?

11 Ali Boju ruku ja u vam pokazat' i neu vam sakrit namjere Svesilnog.

12 Eto, sve ste sami mogli to vidjeti, to se onda u ispraznosti gubite?"

13 "Ovu sudbu Bog dosuuje opakom, ovo batini silnik od Svemogueg.

14 Ima li sinova mnogo, ma ih eka, a porod mu nee imat' dosta kruha.

15 Smrt e sahranit' preivjele njegove i udovice ih oplakivat nee.

16 Ako i srebra k'o praha nagomila, ako i nakupi haljina k'o blata,

17 nek' ih skuplja, odjenut e ih pravednik, ljudi e neduni podijeliti srebro.

18 Od pauine je kuu sagradio, kolibicu kakvu sebi die uvar:

19 bogat je legao, al' po posljednji put; kad oi otvori, nieg vie nema.

20 Usred bijela dana strava ga spopada, nou ga oluja zgrabi i odnese.

21 Istoni ga vjetar digne i odvue, daleko ga baca od njegova mjesta.

22 Bez milosti njime vitla on posvuda, dok mu ovaj kua umai iz ruke.

23 Rukama pljeu nad njegovom propau i zvide na njega kamo god doao.

Continuar Lendo