Connect with us

Bíblia CROAT

Jó 33

1 uj dakle, Jobe, to u ti kazati, prikloni uho mojim besjedama.

2 Evo, usta sam svoja otvorio, a jezik rijei pod nepcem mi stvara.

3 Iskreno e ti zborit' srce moje, usne e istu izrei istinu.

4 Ta i mene je duh Boji stvorio, dah Svesilnoga oivio mene.

5 Ako uzmogne, ti me opovrgni; spremi se da se suprotstavi meni!

6 Gle, kao i ti, i ja sam pred Bogom, kao i ti, od gline bjeh nainjen;

7 zato ja strahom tebe motrit' neu, ruka te moja nee pritisnuti.

8 Dakle, na moje ui rekao si – posve sam jasno tvoje uo rijei:

9 'Neduan sam i bez ikakva grijeha; prav sam i nema krivice na meni.

10 Al' On izlike protiv mene trai i za svojeg me dri dumanina.

11 Noge je moje u klade metnuo, nad svakim mojim on pazi korakom.'

12 Ovdje, kaem ti, u pravu ti nisi, jer s Bogom ovjek mjerit' se ne moe.

13 Pa zato s njime zamee prepirku to ti na svaku rije ne odgovara?

14 Bog zbori nama jednom i dva puta, al' ovjek na to panju ne obraa.

15 U snovima, u vienjima nonim, kada san dubok ovlada ljudima i na leaju dok tvrdo snivaju,

16 tad on govori na uho ovjeku i utvarama plai ga jezivim

17 da ga od djela njegovih odvrati, da u ovjeku obori oholost,

18 da duu njegovu spasi od jame i ivot mu od puta u Podzemlje.

19 Boleu on ga kara na leaju kad mu se kosti tresu bez prestanka,

20 kad se kruh gadi njegovu ivotu i ponajbolje jelo dui njegovoj;

21 kada mu tijelo gine naoigled i vide mu se kosti ogoljele,

22 kad mu se dua pribliava jami a ivot njegov boravitu mrtvih.

23 Ako se uza nj nae tad aneo, posrednik jedan izmeu tisuu, da ovjeka na dunost opomene,

24 pa se saali nad njim i pomoli: 'Izbavi ga da u jamu ne ide; za ivot njegov naoh otkupninu!

25 Neka mu tijelo procvate mladou, nek' se vrati u dane mladenake!'

26 Vapije k Bogu i Bog ga uslia: radosno On ga pogleda u lice; vrati ovjeku pravednost njegovu.

27 Tada ovjek pred ljudima zapjeva: 'Grijeio sam i pravo izvrtao, ali mi Bog zlom nije uzvratio.

28 On mi je duu spasio od jame i ivot mi se veseli svjetlosti.'

29 Gle, sve to Bog je spreman uiniti do dva i do tri puta za ovjeka:

30 da duu njegovu spasi od jame i da mu ivot svjetlou obasja.

31 Pazi de, Jobe, dobro me posluaj; uti, jer nisam sve jo izrekao.

32 Ako rijei jo ima, odvrati mi, zbori – rado bih opravdao tebe.

33 Ako li nema, posluaj me samo: pazi, rad bih te pouit' mudrosti." <p>

Continuar Lendo